المحرر موضوع: ܛܒܚ ܣܡܘܩܐ 7 آب الاحمر  (زيارة 470 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص اﻻشوري‬

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 320
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܛܒܚ ܣܡܘܩܐ 7 آب الاحمر
« في: 09:06 10/08/2022 »
ܛܒܚ  ܣܡܘܩܐ
.................................
ܦܘܠܘܣ ܐܫܘܪܝܐ
.........................
ܡܢ   ܓܘ ܪܩܝܥܐ  ܢܫܪܐ  ܒܨܪܟ̣ܐ
ܡܢ  ܣܡܝܠ  ܗܠ  ܕܫܬܐ ܕܢܝܘܐ
ܕܡܐ   ܕܣܗ̈ܕܐ  ܒܓ̰ܪܝܐ 
ܩܐ  ܡܪܥܫܐ  ܟܠ  ܬܝܒ̣ܠ
ܠܕܐܗܐ  ܓܘܢܟ̣ܐ ܓܢ̄ܒܪܐ
ܗܠ  ܚܫܚܬܢ  ܡܨܝ  ܠܕܡܐ
ܡܟܠܘܝܐ  ܕܠܐ  ܕܪܡܢܐ
ܟܠ  ܫܝܬܐ  ܐܚܢܢ ܝܘܡܐ  ܕܣܗܐ 
ܒܕܟ̣ܪܐ
ܘܥܠ  ܐܪܥܐ  ܕܐܫܘܪ  ܚܕܐ  ܟܝܦܐ  ܠܐ  ܒܕܪܝܐ
ܝܐ  ܡܠܬܢ  ܚܠܝܬܐ  ܒܘܪܒܙܬܐ
ܒܟܠ  ܬܝܒ̣ܠ
ܗܠ  ܐܝܡܢ  ܒܬ  ܗܒ̣ܟ  ܕܠܐ ܪܥܝܐ
ܓ̤ܡܝܥܠܢ  ܠܡܬܠܬ  ܐܫܘܪ  ܡܡܛܝܠܢ
ܩܐ ܟܠ ܛܝܪܐ  ܬܠܝܩܐ 
ܠܐܬܪܝ  ܒܕܝܪܐ
ܛܒܚ  ܣܡܘܩܐ  ܓܘ  ܡܝܙܠܬܢ
ܡܐܟ  ܦܘܢܕܐ  ܕܘܪܕܐ ܒܠܗܝܐ
ܗܡܫܐ  ܓܘ  ܟܠ  ܠܒܐ  ܢܘܪܐ
ܘܬܚܡܬܐ  ܒܩܝܕܐ
ܡܢ  ܕܘܪܐ  ܠܕܘܪܐ  ܢܒ̣ܓܢ 
ܬܫܥܝܬܐ  ܒܩܪܝܐ
ܡܢܝ  ܐܝܢܐ  ܩܛܠܢܐ  ܕܐܘܡܬܢ
ܓܘ   ܣܡܝܠ
ܩܐ ܫܩܠܟ  ܬܘܠܢ  ܢܗܘܢ
ܠܐ  ܠܐ  ܡܢܫܝܟ  ܕܡܐ  ܕܣܕܐ
ܥܠ  ܛܘܪܢܐ ܘ ܐܪܥܐ  ܕܐܫܘܪ   
ܡܐܟ  ܙܠܓܐ  ܒܠܗܝܐ.
............................................
7ܛܒܚ  ܣܡܘܩܐ 2022


red august 7
  Assyrian Paul
  From the blue sky an eagle yells
  From Simeel to the Nineveh Plain
  The blood of the martyrs flows
  To awaken the whole world
  big crime
  can you stop
  blood without treatment
  Every year we remember Martyr's Day
  And on the land of Assyria we will build no stone
  Oh, our elected people!
  In the corners of the world
  How long will we remain without a leader that unites us?
  And to the Assyrian triangle, it leads us to
  For every lost bird, it returns to its nest
   Red August 7 in our path
  Like a candle that lights our way
  Always in every heart there is fire and dreams burn
  From generation to generation our grandchildren about
  Our history is studying
  Who are the killers of our people in Simele?
  To aspire!
  No, we will not forget the blood of the martyrs
  Over mountains and valleys
  like a torch burning
  --------------------
  August 7, 2022