المحرر موضوع: ܐܝܠ ܐܝܠ ܠܡܢܐإلهي إلهي لماذا؟  (زيارة 1272 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 69
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܐܝܠ ܐܝܠ ܠܡܢܐ؟

ܐܹܝܠ ܐܹܝܠ ܠܡܵܢܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܒ̣ܝܼܩܵـــــــــــــــــــܐ
ܓܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܢܲܗܖܹ̈ܝܢ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܣܲܢܝܵܢ̈ܘܼܟ̣ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܕܒ̣ܝܼܩܵـــــــــܐ
ܩܵܠܵܐ ܕܲܨܪܵܚܬܹܗ ܠܵܐ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܪܩܝܼܥܵـــــــــــــــــــــܐ؟
ܨܸܠܦܵܐ ܕܕܸܦܢܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ ܕܝܼܠ̄ܘܼܟ̣ ܥܲܡܝܼܩܵـــــــــــــــــــــܐ
ܛܥܝܼܢܵܐ ܣܩܝܼܦܘܼܟ̣ ܛܥܵܡܵܐ ܡܵܘܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܬܲܫܢܝܼܩܵــــــــــــܐ
ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܫܲܒ̣ـܖܹ̈ܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ̣ܵܐ ܕܕܸܡܵܐ ܣܡܝܼܩܵــــــــــــــــــܐ
ܥܲܡܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܠܦܵܪܘܿܩܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܝܼܠ̄ܘܼܟ̣ ܣܢܝܼܩܵــــــــــــــــــܐ
ܐܲܝܟ̣ ܐܲܒܓܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܲܚܙܵܝܬ̣ܘܼܟ̣ ܠܸܒܹܗ ܠܗܝܼܩܵــــــــــــــــܐ
ܠܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܟ̣ ܡܸܢܕܪܹܫ̄ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܢܫܝܼܩܵـــــــــــــــــܐ
ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܠܘܲܥܕܘܼܟ̣ ܩܵܐ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ ܠܹܐ ܠܹܗ ܦܣܝܼܩܵــــــــــــــــܐ
ܡܣܲܦܝܵܢܘܼܟ̣ ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ـܫܹܗ ܚܢܝܼܩܵـــــــــــــــــــــܐ
ܡܣܲܦܝܵـܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܸܢ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵــــــــــــــــــــܐ

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
20 ܢܝܼܣܵܢ 2014