المحرر موضوع: ܝܘܣܦ ܝܘܒܪܬ ܝܘܚܢܐ الاسد والنمر والفهد  (زيارة 3597 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 69
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܝܘܣܦ ܝܘܒܪܬ ܝܘܚܢܐ
ܐܪܝܐ ܘܢܡܪܐ ܘܦܗܕܐ

ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܚܹܐܪܵܐ ܘܠܵܐ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܥܲܒ̣ܕܵܐ
ܨܪܝܼܚ ܠܹܗ ܘܢܗܝܼܡ ܠܹܗ ܟܠ ܚܲܕܼ̄ ܣܵܗܕܵܐ
ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܡܲܪܗܒ̣ܵܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܩܵܠܵܐ ܕܪܲܥܕܵܐ
ܝܵܘܣܸܦ ܐܲܪܝܵܐ ܘܝܘܼܒܸܪܬ ܢܸܡܪܵܐ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܦܲܗܕܵܐ
ܒܲܢܟ̣ܝܼܠܘܼܬ̣ܵܐ ܢܦܝܼܠ ܠܗ̄ܘܿܢ ܒܲܟܡܹܐܢܵܐ ܕܢܸܫܕܵܐ
ܚܲܕܼ̄ ܢܦܝܼܠܵܐ ܒܲܡܨܝܼܕܼܬܵܐ ܘܚܲܕܼ̄ ܒܢܸܫܒ̣ܵܐ ܘܚܲܕܼ̄ ܒܓܲܪܕܵܐ
ܚܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܣܝܼܖܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕܼ̄ ܡܸܪܕܵܐ
ܚܲܕܼ̄ ܐ̄ܣܝܼܪܵܐ ܒܫܸܫܠܬܵܐ ܘܚܲܕܼ̄ ܒܚܲܒ̣ܠܵܐ ܘܚܲܕܼ̄ ܒܩܲܘܕܵܐ
ܦܠܝܼܫ ܠܗ̄ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܣܲܝܦܵܐ ܘܕܠܵܐ ܪܘܼܡܚܵܐ ܘܕܠܵܐ ܙܲܪܕܵܐ
ܢܦܝܼܠ ܠܗ̄ܘܿܢ ܡܸܚܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܲܪ̄ܣܵܐ ܘܓܵܘ ܠܸܒܵܐ ܘܓܵܘ ܟܲܒ݂ܕܵܐ
ܒܝܲܕܼ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܣܲܪܝܵܐ ܘܣܪܝܼܚܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܲܦܥܵܐ ܘܩܸܪܕܵܐ
ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܥܲܠܘܼܟ̣ ܝܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܝܵܐ ܘܲܪܕܵܐ
ܢܟ̣ܸܦܬ̣ܵܐ ܥܲܠܘܼܟ̣ ܝܵܐ ܡܣܲܦܝܵܢܵܐ ܝܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܚܸܣܕܵܐ

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
ܫܒ̣ܛ 2019