المحرر موضوع: زيــــــارة الــــى كـــنـــيـســـة بــيـــت كــــوخــــي الاثـــــري  (زيارة 73185 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
موضوع : زيــــــارة الــــى كـــنـــيـســـة بــيـــت كــــوخــــي الاثـــــري .‬متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                                    ܞ
ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܥܸܠܵܝܹܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܬܲܚܬܵܝܹܐ .
ܚܲܤܵܐ ܚܵܘܒܹܐ ܕܚܲܛܵܝܹܐ : ܡܼܢ ܬܸܓܼܡܹܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܹܐ.

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

غير متصل Qasho Nerwaya

 • عضو جديد
 • *
 • مشاركة: 2
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
                               ܞ 
ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܀ ܡܢ ܡܫܬܐܣܬܐ ܕܥܕܬܐ ܠܐܗܐ ܫܘܦܐ ܤܠܝܩ ܘܩܛܝܤܦܘܢ ܗܠ ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܐܗܐ ܛܟܤܐܠܗ ܘܐܗܐ ܒܘܪܟܬܐܠܗ ܘܐܗܐ ܚܡܝܪܐܠܗ ܕܡܪܢ ܝܗܒܐܠܗ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܩܐ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܗܠ ܗܕܝܐ ܒܟܠ ܫܢܬܐ ܩܐ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ ܐܗܐ ܚܡܝܪܐ ܟܐ ܐܬܐ ܠܡܚܕܘܕܐ ܀ ܗܕܟܐ ܗܝ ܫܩܝܬܐ ܕܟܐ ܪܚܝܫܐܠܗ ܒܝܐ ܡܝܐ ܗܪ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܒܘܬ ܐܙܠܝ ܀ ܗܕܟܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܫܘܬܐܠܗ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܓܪܫܠܐ ܐܗܐ ܤܬܘܢܐ ܚܝܠܢܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܝܗܒܐܠܗ ܩܕܡܐ ܩܕܡ ܒܢܐܠܗ ܀ ܚܩܪܐ ܘܫܘܗܪܐ ܩܐ ܡܩܠܤܐ ܟܘܪܐܦܤܩܘܦܐ ܩܫܝܫܐ ܐܘܓܝܢ ܘܡܩܠܤܐ ܩܫܝܫܐ ܒܗܢܐܡ ܐܢܐ ܬܪܝ ܓܗܐ ܡܤܚܒܘܪܐܠܗ ܠܐܗܐ ܫܘܦܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܒܗܬܢ ܟܐܢܐ ܘܩܕܝܫܐ ܗܘܝ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ :
 

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                              ܞ
ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܝܡܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܬܠܢ ܚܩܪܐ ܘܫܘܗܪܐ ܒܝܟܝ ܕܟܐ ܐܝܘܬܝ ܚܕܐ ܥܕܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܠܬܠܡܝܕܗܝ ܕܡܪܢ ܡܫܘܬܐܣܬܐ ܘܒܢܬܐ ܗܪ ܐܗܐ ܛܟܤܐ ܐܝܠܗ ܘܗܘ ܚܡܝܪܐ ܕܡܪܢ ܐܢܐ ܚܘܠܦܐ ܒܐܕܬܐ ܕܟܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܓܒܝܠܐܠܗ ܘܝܗܒܐ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܩܐ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܀ ܚܩܪܐ ܩܐ ܐܠܗܐ ܘܩܐ ܡܫܝܚܐ ܗܠ ܗܕܝܐ ܗܘ ܚܡܝܪܐ ܥܕܬܐ ܝܡܝܬܐ ܐܝܠܗ ܡܦܠܘܚܐ ܀ ܗܕܟܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܡܩܠܤܘܬܐ ܟܗܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܘܡܗܘܢܐ ܚܒܝܒܐ ܗܠ ܗܕܝܐ ܡܤܚܒܘܪܐܠܗ ܫܘܦܐ ܩܕܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܝܡܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ .
 


غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                             ܞ
ܡܩܠܣܐ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܪܒܝ ܩܫܝܫܐ ܐܘܔܝܢ ܕܘܝܕ ܚܫܝܚܐܠܗ ܕܦܐܫ ܡܘܪܡܐ ܠܕܪܓܐ ܕܐܪܟܕܝܩܘܢ ܡܛܠ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܥܣܩܘܝܬܐ ܘܨܢܓܘܘܐ ܘܩܘܢܕܝܢܘܤܐ ܕܐܝܬܗܘܐܓܘ ܒܓܕܕ ܒܝܕ ܪܗܝܒܝܐ ܚܢܦܐ ܡܩܠܣܐ ܪܒܝ ܩܫܐ ܐܘܓܝܢ ܗܘܝܐ ܓܘ ܒܓܕܕ ܘܗܠ ܗܕܝܐ ܐܝܠܗ ܓܘ ܒܓܕܕ ܒܛܠܒܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܡܫܝܚܐ ܕܝܡܝܢܗܝ ܗܘܝܐ ܒܪܫܐ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ .

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
              ܞ 
     ܐܵܬܵܐ ܕܥܹܕܬܝܼ
 ܐܵܬܵܐ ܕܥܹܕܬܝܼ ܐܵܬܵܐ ܕܥܹܕܬܝܼ 
  ܗܸܒܼܝܼ ܕܚܲܝܝܼ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܝܼ
 ܦܸܪܣܠܘܿܢ ܢܝܼܫܲܟܼܝ ܐܵܒܼܵܗܵܬܝܼ
ܒܚܲܩܪܲܢ ܠܫܸܡܲܟܼܝ ܗܲܠ ܥܕܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܝܼ

ܪܸܡܙܵܐ ܕܥܹܕܬܲܢ ܝܵܐ ܡܩܘܿܕܲܫܬܵܐ
ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܒܐܝܼܕܲܢ ܤܘܼܦܵܝܬܵܐ
ܕܒܼܚ ܠܗ̄ܘܿܢ ܠܚܲܝܵܝܗܝ ܤܵܗܕܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ
ܗܲܠ ܐܵܒܲܕ ܕܦܵܝܫܲܬܝ ܡܘܪܵܡܬܵܐ

ܛܫܝܼܠܹܗ ܚܸܫܟܵܐ ܘܙܪܸܩܠܹܗ ܒܲܗܪܵܐ
ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܪܸܡܠܵܗ ܐܵܬܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ
ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘܝܼܠܹܗ ܩܵܬܘܿܗ ܡܵܪܵܐ
ܒܸܬ ܪܲܦܪܸܦܥܵܗ ܡܕܵܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܀

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                   ܞ
ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܫܟܪܬܐ ܡܐܣܘܠ̄ܩܐܝܘܚ ܩܕܡ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܐ ܚܩܪܐ ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܗܒܢܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܀ ܗܕܟܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܥܕܬܐ ܝܡܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܒܗܬܐ ܐ̄ܚܪܢܐ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܒܘܬ ܡܕܐܪܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܒܗܬܐ ܠܫܘܒܚܐ ܘܚܩܪܐ ܕܝܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ܗܕܟܐ ܕܟܐ ܗܠ ܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܐܗܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܒܗܬܐ ܐܝܬܗܘܐ ܓܘ ܟ̰ܝܢܐ ܝܢ ܨܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܘܚܩܪܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܝܡܝܬܐ ܓܘ ܟܝܢܐ ܐܝܠܗ ܪܒܐ ܝܪܝܟܬܐ ܀ ܗܕܟܐ ܒܐܡܪܐܝܘܢ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ ܩܐ ܦܠܚܐ ܘܡܫܬܐܣܢܐ ܕܥܢܟܒܐ ܐܝܬܠܝ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܡܢܘܟܘܢ ܩܐ ܐܗܐ ܦܠܚܢܘܟܘܢ ܓܢܒܪܐ ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܓܫܪܐ ܕܡܡܛܝܢܐ ܕܟܠ ܟܠܢܐܝܬ ܕܒܢܝ ܐܘܡܬܘܟܘܢ ܓܘ ܐܪܒܥܐ ܩܘܢܓܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܐܠܗܐ ܝܗܒܐܠܘܟܘܢ ܫܘܘܫܛܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘܡܒܪܟ ܩܐ ܟܠܘܟܘܢ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ.

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                    ܞ 
ܗܕܟܐ ܐܢ ܡܠܘܐܐ ܕܟܐ ܦܝܫܐܠܗ ܟܬܝܒܐ ܘܡܘܨܠܝܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܦܝܫܝ ܩܪܝܐ ܒܘܬ ܪܝܡܐ ܪܘܚܐ ܕܐܢܫܐ ܒܘܫ ܒܘܬ ܗܘܐ ܡܨܝܢܐ ܩܐ ܟܬܒܐ ܘܡܨܠܘܝܐ ܕܡܠܘܐܐ ܓܘ ܫܘܦܐ ܕܥܢܟܒܐ ܀ ܗܕܟܐ ܚܘܒܝ ܘܐܝܩܪܝ ܩܐ ܩܪܝܢܐ ܡܘܚܒܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܕܓܢܗܝ ܘܩܐ ܦܠܚܐ ܕܫܘܦܐ ܓܢܒܪܐ ܕܥܢܟܒܐ ܐܡܝܢ ܀
ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ :   

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                   ܞ
ܫܲܒܲܚܘܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ
ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐܠܹܗ ܒܥܹܕܬܹܗ : ܘܥܲܠܲܢ ܪܲܚܡܘܼܗܝ ܘܲܚܢܵܢܹܗ :
ܒܟܠܵܝ ܙܲܒܼܢܹܐ ܘܥܸܕܵܢܹܐ : ܬܲܝܡܘܼܢ ܟܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܢܘܿܢܹܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ : ܩܲܪܒܸܢܘܼܢ ܐܸܠܹܗ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܀
ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܕܸܟܼܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ : ܕܟܹܐܫܵܩܹܠ ܚܵܘܒܹܐ ܘܚܛܝܼܬܵܐ܀
ܐܵܗ ܝܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ : ܕܨܠܹܐܠܹܗ ܘܐ̄ܬܹܐܠܹܗܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ: ܕܓܸܢܣܹܗ ܕܐܵܕܲܡ ܥܲܦܪܵܢܵܐ ܀ ܟܠ ܕܫܵܩܸܠ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ : ܠܦܲܓܼܪܸܗ ܠܹܐ ܩܲܪܒܢܵܐ ܚܛܝܼܬܵܐ : ܘܓܵܢܹܗ ܒܸܬ ܐ̄ܙܵܠ̄ܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵܐ : ܥܲܡ ܟܹܐܢܹܐ ܘܐܵܒܼܵܗܵܬܵܐ : ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ ܀ ܗܠܠܘܝܗ ܀ ܗܠܠܘܝܗ ܀
ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ .

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1669
  • مشاهدة الملف الشخصي
.

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                           ܞ
ܚܘܒܝ ܘܐܝܩܪܝ ܩܐ ܫܘܦܐ ܘܦܠܚܐ ܝܩܝܪܐ ܕܥܢܟܒܐ ܐܘܦܙܐ ܚܘܒܝ ܘܐܝܩܪܝ ܩܐ ܩܪܝܢܐ ܡܘܚܒܐ ܕܐܗܐ ܡܠܘܐܐ ܒܘܬ ܤܚܒܪܬܐ ܕܒܒܘܬܐ ܒܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܡܩܠܤܹܐ ܪܒܝ ܩܫܐ ܐܘܓܝܢ ܘܪܒܝ ܩܫܐ ܒܗܢܐܡ ܠܫܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܓܘ ܤܠܝܩ ܘܩܛܝܤܦܘܢ ܝܢ ܒܝܬ ܟܘܟܐ ܐܠܗܐ ܡܒܪܟ ܩܐ ܟܠܘܟܘܢ ܘܡܢܬܐ ܡܢ ܟܠܘܟܘܢ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ : 

غير متصل Eddie Beth Benyamin

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1572
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
ܠܲܡܝܲܩܪܘܼܬܹܗ ܪܵܒܝܼ ܩܲܫܘܿ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                                        ܞ 
ܡܠܦܢܐ ܚܒܝܒܐ ܡܝܩܪܘܬܘܟܘܢ ܪܒܝ ܐܕܝ ܡܫܡܫܢܐ ܓܝܘܪܓܝܤ ܕܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܕܐܫܝܬܐ ܗܘܝܬܘܢ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܗܡܫܐ ܓܘ ܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܚܘܠܡܢܐ ܛܒܐ ܘܚܝܐ ܝܪܝܟܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܐܩܦܬܘܟܘܢ ܘܚܒܪܢܘܟܘܢ ܕܗܒܢܝܐ ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܨܘܪܬܐ ܕܐܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܚܒܒܬܐ .ܚܘܒܝ ܘܐܝܩܪܝ ܩܐ ܡܝܩܪܘܟ ܩܒܠܘܢ ܐܠܗܐ ܡܒܪܟ ܠܘܟ ܥܡ ܒܢܝ ܒܝܬܘܟ ܐܡܝܢ . ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ ܀   

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                            ܞ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܟܐ ܝܗܒܠ ܚܠܥܬܐ ܩܐ ܒܪܢܫܐ ܚܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗܝ ܪܡܐ : ܗܕܟܐ ܐܢܐ ܡܫܘܪܐܠܝ ܒܟܬܒܐ ܒܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܐܫܘܪܝܐ ܐܝܟ ܚܕ ܐܣܟܘܠܝܐ ܒܠܝܦܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܫܘܦܐ ܚܩܝܪܐ ܒܫܢܬܐ ܕ 2008 ܠܡܪܢ ܐܝܢܐ ܪܘܡܪܡܐ ܩܐ ܐܠܗܐ .ܗܕܟܐ ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܚܙܝܐܝܘܢ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ 60 ܐܫܬܝ ܐܠܦܐ ܐܝܠܗ ܩܪܝܐܠܗ ܐܗܐ ܡܠܘܐܝ ܒܘܬ ܥܕܬܐ ܕܣܠܝܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ ܀ ܗܕܟܐ ܚܙܝܐܝܘܢ 5 ܗܠ 10 ܐܠܦܐ ܩܪܝܐ ܡܠܘܐܐ ܕܝܝ ܐܚܪܢܐ ܀ ܗܕܟܐ ܗܠܐ ܒܚܙܝܐܝܘܢ ܐܗܐ ܡܠܘܐܝ ܒܘܬ ܥܕܬܐ ܕܟܘܟܐ ܩܪܝܢܐ ܡܘܚܒܐ ܐܝܠܗ ܒܩܪܝܐܠܗ ܗܘܝ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ 14-1-2020

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4140
  • مشاهدة الملف الشخصي
                             ܞ
ܡܲܕܟܼܵܕܬܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ̄ܡ ܚܕܵܐ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܡܲܪܥܝܼܵܬܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܓܵܘ ܒܲܓܼܕܵܕ ܐܲܝܟܼ ܐܸܕܝܘܿܡ ܥܒܼܕܠܗ̈ܘܿܢ ܣܲܚܒܲܪܬܵܐ ܠܫܵܘܦܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܟܘܿܟܼܹܐ ܣܵܠܝܼܩ ܘܲܩܛܝܼܤܦܘܿܢ ܕܥܹܕܬܵܐ ܝܸܡܵܝܬܵܐ ܕܐܵܒܼܵܗܵܬܹܐ 23-8- 2019 ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܐܝܼܠܹܗ 22-8-2020 ܠܡܵܪܲܢ ܚܸܩܪܵܐ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܩܵܐ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ 72960 ܓܵܗܹܐ ܦܸܫܠܹܗ ܡܠܘܼܐܝܼ ܚܸܙܝܵܐ ܚܘܼܒܝܼ ܘܐܝܼܩܵܪܝܼ ܩܵܐ ܟܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܵܡܹܝܢ ܀ ܩܲܫܘܼ ܐܲܒܼܪܵܗܹܡ ܢܹܪܘܵܝܵܐ