المحرر موضوع: بــنــاء 16 كنــيســة بــيــد الاســقــف مــار اســحـــق يــوســف فــي مــحــافــظــة دهــــوك ‬  (زيارة 1106 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل قشو ابراهيم

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1673
    • مشاهدة الملف الشخصي
موضوع : بــنــاء 16 كنــيســة بــيــد الاســقــف مــار اســحـــق يــوســف فــي مــحــافــظــة دهــــوك ‬غير متصل قشو ابراهيم نيروا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4149
    • مشاهدة الملف الشخصي
                                ܞ   
ܩܐ ܕܐܢܝ ܡܝܩܪܐ ܕܟܐ ܒܚܫܒܐܠܗ ܐܢܐ ܠܐܝܘܢ ܒܕܥܝܐ ܗܝܟ ܡܢܕܝ ܐܝܘܢ ܠܚܫܟܐ ܒܚܝܐ ܀ ܗܕܟܐ ܐܢܐ ܒܕܥܝܐܝܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܐܝܬܝܬܐ ܕܚܤܝܘܬܗ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܐܚܟܝ ܐܝܬܗܘܐܠܘܟܘܢ ܬܪܝ ܣܪܕܦܐ ܫܘܦܐ ܕܐܢܝ ܬܪܝ ܥܘܡܪܢܐ ܓܘ ܢܘܗܕܪܐ ܩܐ ܡܩܕܫܬܐ ܕܐܪܙܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܐܗܘܐ ܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܟܐ ܪܒܐ ܨܦܝܝ ܐܝܬܠܝ ܒܠܕܘܬܐ ܒܘܬ ܕܐܗܐ ܀ ܗܕܟܐ ܐܢܐ ܗܝܟ ܥܕܢܐ ܡܢ ܥܕܢܬܐ ܠܐ ܟܠܢ ܠܓܝܒܐ ܕܢܗܩܘܬܐ ܡܢܕܝ ܕܠܐܠܗ ܫܪܪܐ ܩܕ ܐܢܐ ܣܢܕܢܐ ܀ ܗܕܟܐ ܡܢܕܝ ܕܐܝܠܗ ܫܪܪܐ ܐܢܐ ܒܘܬ ܟܬܒܢܐ ܟܠ ܕܒܥܝܐ ܝܠܗ ܫܒܘܩ ܕܡܓܘܘܒ ܩܬܝ ܐܢܐ ܠܝܬ ܠܟܤܠܝ ܐܗܐ ܐܝܠܗ ܐܢܫܝ ܘܐܗܐ ܠܐܠܗ ܐܢܫܝ ܝܢ ܐܗܐ ܐܝܠܗ ܚܙܡܝ ܘܐܗܐ ܠܐܠܗ ܚܙܡܝ ܝܢ ܐܗܐ ܐܝܠܗ ܟܗܢܐ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܘܐܗܐ ܠܐܠܗ ܟܗܢܐ ܝܢ ܐܦܤܩܘܦܐ ܫܪܪܐ ܕܘܙܘܬܐ ܒܘܬ ܓܠܢܐ ܀ ܗܕܟܐ ܚܕ ܡܝܘܩܪܐ ܓܘ ܦܝܣܒܘܟ ܣܦܐܪ ܬܐܘܡܐ ܡܕܟܘܪܐ ܫܡܢܐ ܕܐܢܐ ܬܪܝ ܥܘܡܪܢܐ ܐܚܪܢܐ 1 . ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܓܘ ܡܬܐ ܓ̰ܕܝܕܟܐ 2- ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܓܘ ܡܬܐ ܕܬܫܝܫ ܐܢܐ: 18 ܥܘܡܪܢܐ ܦܝܫܐܠܗ ܒܢܝܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܚܤܝܘܬܗ ܡܪܝ ܐܝܤܚܩ ܒܟܠ ܐܘܪܚܐ ܕܟܐ ܦܝܫܐܠܗ ܒܢܝܐ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ .