المحرر موضوع: من الأدب الانكليزي للطفل ܡܢ ܣܦܪܝܘܬܐ ܐܢܓܠܝܙܝܬܐ ܠܫܒܼܪ̈ܐ  (زيارة 279 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نزار حنا الديراني

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 298
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
من الأدب الانكليزي للطفل
ܡܢ ܣܦܪܝܘܬܐ ܐܢܓܠܝܙܝܬܐ ܠܫܒܼܪ̈ܐ

ܣܦܪܐ : ܐܝܢܐܝܕ ܦܠܝܬܘܢ ܐܕܘܪܕ             ܬܘܪܓܡܐ ̣ ܢܙܐܪ ܚܢܐ ܕܝܪܝܐ
الأديبة : أينايد بليتون أدوارد              ترجمة : نزار حنا الديراني

-------------------------------------------------

-   ܣܦܪܐ ܐܝܢܐܝܕ ܦܠܝܬܘܢ ؛ ܝܼܠܗܿ ܚܕܐ ܡܢ ܐܢܝ̈ ܣܵܦܪ̈ܐ ܝܲܬܝܪ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ܘܝܲܕܝܼܥ̈ܐ ܓܘ ܒܪܝܼܬܐ ܕܟܬܸܒܼܠܗܘܢ ܬܘܢܝܼܬܐ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ،
-    ܣܝܡܠܗ 600 ܟܬܒ̈ܐ ܘܐܡܝ̈̈ܐ ܕܬܘ̈ܢܝܵܬܐ ܟܪ̈ܝܐ ؛ ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܙܘܒܢ̈ܐ ܡܢ ܟܬܒܼ̈ܗܿ ܝܲܬܝܪ ܡܢ 500 ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܢܘܣܵܟܼ̈ܐ ܿ ؛ ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܗܿ ܬܘܪܓܡ̈ܐ ܠܪܵܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ؛ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܬܘܪܓܡ̈ܐ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܣܵܦܪ̈ܐ ܐ̄ܚܹܐܪܢ̈ܐ ، ܘܟܬܵܒܼ̈ܗܿ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܪܝ̈ܐ ܒܝܕ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܫܵܒܼܪ̈ܐ
-    ܗܘܐܠܗܿ ܓܘ ܠܢܕܢ ܫܢܬܐ 1897
-   ܐܝܬܗܘܐܠܗܿ ܝܲܨܝܼܦܘܬܐ ܘܝܼܕܵܥܬܐ ܒ ( ܐܝܼܠܢ̈ܐ – ܘܪ̈ܕܐ – ܦܪ̈ܚܐ – ܘܚܝܘܵܬܐ )
-   ܡܢ ܟܬܒܼܗܿ ( ANIMAL STORIES   ) ܒܓܵܒܚ

ܩܛܘ ܙܥܘܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗܿ ܛܫܝܬܐ

ܓ̰ܘܢ ܘܪܘܙ ܐܚܢܘܵܬܐ ܐܝܬܗܘܐܠܗܘܢ ܚܕܐ ܩܵܛܘ ܙܥܘܿܪܬܐ ܘܗܝ ܝܗܘܬ ܒܪܬ 3 ܝܪܚ̈ܐ ̤؛ ܡܪܬ ܓܘܢܐ ܟܘܡܐ ܐܝܟ ܫܸܚܘܼܪܐ ؛ ܘܥܝܢܵܬܵܗܿ ܝܪܘܼܩ̈ܐ ܐܝܟ ܟܼܝܵܪܬܐ ؛ ܝܗܘܵܬ ܦܨܘܚܬܐ ܘܝܲܕܝܕܬܐ ؛ ܟܡܐ ܕܨܠܡܢܸܬ ؛ ܡܢ ܗܕܐܝܟܼ ܒܵܥܹܐܗܘܐܠܗܿ ܬܪܘܝܗܘܢ ܫܵܒܼܪ̈ܐ ،
ܫܸܡܵܗܿ ܝܗܘܲܬ – ܦܠܝܦܠܝ فليفلي– ܐܬܝܐ ܗܘܲܬ ܟܕ ܩܵܪܸܬܗܘܐܠܗܿ ܒܫܡܵܗܿ ؛ ܐܸܠܐ ܝܗܘܬ ܕܵܠܘܿܚܬܐ مزعجة ܒܲܕܡܘܬ ܛܵܫܝܐ ܗܘܬ ܬܚܘܬ ܟܘܪܣܸܝܹ̈ܐ ܝܢ ܥܲܪܣܹ̈ܐ ܘܡܢܕܪܫ ܨܵܦܚܐܗܘܲܬ ܥܠ ܨܸܒܥܵܬܐ ܕܐܢܵܫ̈ܐ ، ܦܠܝܦܠܝ ܪܲܚܡܐ ܠܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܐܲܦ ܐܵܢܝ̈ ܪܚܡܝ̈ ܗܘܐܠܗܿ ،
 ܒܚܲܕ ܡܢ ܝܵܘܡܵܢ̈ܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗܿ ܚܙܝܼܬܐ ؛ ܝܗܘܐ ܚܕ ܝܵܘܡܐ ܠܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ؛ ܒܚܲܕ ܪܦܵܦܬܐ ܝܗܘܲܬ ܫܥܵܝܐ ܥܡ ܬܸܪܘܵܝܗܘܢ ܫܵܒܼܪ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬ ܒܫܵܠܐ ܘܒܗܵܝ ܪܦܵܦܬܐ ܐ̄ܚܹܪܬܐ ܠܐ ܦܵܝܫܐܗܘܲܬ  ܚܙܝܼܬܐ  !
ܓܘ ܒܝܬ̄ܨܵܦܵܪܐ (ܩܹܕܡܬܐ) ܕܝܵܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܲܒܐ ܝܗܘܲܬ ܝܸܡܐ ܡܵܪܬ ܪܵܒܐ ܦܘܠܚܵܢܐ ؛  ܘܵܠܐ ܕܡܲܣܝܐ ܘܟܵܘܝܐ ܘܐܲܦ ܘܵܠܐ ܕܟܲܦܫܐ ܡܲܢܫܦܢܵܬܐ ܘܫܪܫܵܦ̈ܐ ܫܸܚܬܵܢ̈ܐ ( المناشف والشراشف الوسخة ) ܓܘ ܣܲܠܐ ܕܐܵܬܐ ܡܲܣܵܝܐ ܕܫܵܩܠܗܘܢ ܠܸܡܣܵܝܐ ؛ ܘܵܠܐ ܡܸܢܕܪܫ ܛܲܩܣܐ ܥܲܪ̈ܣܵܬܐ ܘܩܵܠܦܐ ܒܬܵܬܹ̈ܐ ܠܪܵܡܫܐ ؛ ܘܒܟܠ ܥܕܵܢܬܐ ܝܗܘܬ ܩܛܘ ܦܠܝܦܠܝ ܫܥܵܝܐ ܥܡ ܝܲܠܕ̈ܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ؛ ܒܚܲܕܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܐ ܫܵܘܪܐ ܗܘܲܬ ܥܠ ܝܸܡܐ ܘܒܗܵܝ ܐܚܹܪܬܐ ܕܲܒܫܐܗܘܬ ܒܫܸܦܘܼܠܐ ܕܝܸܡܐ ܡܪܬ ܚܲܫܠܬܐ ܘܒܲܪܒܙܝ̈ ܗܘܘ ܐܲܟܐ ܘܬܵܡܐ ، ܘܐ̄ܚܪܬܐ ܐܸܙܲܠ ܗܘܬ !
-   ܝܡܝܼ ܐܝܟܐܝܠܗܿ ܦܠܝܦܠܝ ، ܐܡܪܠܵܗܿ ܪܘܙ ؛ ܚܙܵܝ ܚܲܕܪܘܵܢܟܼܝ ؛
-   ܟܒܲܪ ܗܵܘܝܐ ܛܫܝܼܬܐ ؛ ܐܡܪܠܗܿ ܝܸܡܐ
ܒܣܘܪܗܵܒܼܐ ܛܝܸܒܼ ܠܗܿ ܣܲܠܐ ܕܡܣܵܝܐ ܟܕ ܫܡܸܥܠܗܿ ܡܲܣܵܝܐ ܐܬܵܝܐ ܡܢ ܡܲܥܸܒܪܐ،
-ܦܠܝܦܠܝ ؛ ܦܠܝܦܠܝ ؛ ܩܪܐܠܹܗ ܓ̰ܘܢ ܘܫܡܥܠܹܗ ܩܵܠܐ ܕܡܝܘ ܡܢ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܐܠܝܼܨܬܐ ؛ ܡܝܘ ،،،
- ܩܵܠܐ ܐܬܵܝܐ ܡܢ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ! ܐܡܸܪܠܹܗ ܓ̰ܘܢ ؛
ܫܘܪܹܐܠܗܘܢ ܝܲܠܕ̈ܐ ܙܥܘܼܪܹ̈ܐ ܒܨܵܝܐ ܥܠ ܩܵܛܘ ܬܚܘܼܬ ܡܚܵܘܫܵܢܬܐ ( مخزن ) ܘܟܲܢܘܼܢܐ ؛ ܘܡܲܣܵܝܐ ܟܲܕ ܢܩܸܫܠܹܗ ܠܙܲܓܐ ܝܼܗܸܒܼܠܐ ܠܹܗ ܝܸܡܐ ܣܲܠܐ ܕܡܣܵܝܐ ؛ ܘܐ̄ܚܲܪܬܐ ܣܟܸܪܠܗܿ ܠܬܲܪܥܐ ؛ ܡܢ ܗܵܕܲܝܟܼ ܦܠܝܦܠܝ ܠܐ ܥܪܸܩܠܐ ܘܦܠܸܛܠܗܿ ؛ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܒܗܵܘܝܐ ܛܫܝܼܬܐ ܒܚܲܕ ܕܘܟܬܐ ، ܩܥܹܐܠܹܗ ܓ̰ܘܢ ܡܢܕܪܸܫ ܦܠܝܦܠܝ ! ܦܠܝܦܠܝ !
ܐܸܠܐ ܠܐ ܫܡܸܥܠܗܘܢ ܩܵܠܐ ܕܡܝܘ ܡܸܢܕܪܸܫ ، ܠܐ ؛ ܦܠܝܦܠܝ ܠܐ ܦܢܹܐܠܗܿ ܡܸܕܸܡ  ؛
ܪܘܙ ܒܨܹܐܠܗܿ ܒܩܸܫܝܐ ܬܚܘܼܬ ܪܲܦܐ ܕܸܡܚܵܘܫܲܢܬܐ ܕܟܢܘܫܬܐ خزانة المكنسة ܘܐܲܦ ܓܘ ܡܚܵܘܫܵܢܬܐ ܕܟܲܦܫܝ̈ ܗܘܘ ܒܝܵܗ ܣܦܵܪܝܵܘ̈ܡܹܐ ؛ ܐܸܠܐ ܦܠܝܦܠܝ ܠܐ ܦܢܹܐܠܗܿ ܡܝܘ ܕܚܵܙܹܐܠܗܿ ؛
-   ܐܵܗ ،، ܝܐ ܝܡܝ ܦܠܝܦܠܝ ܝܼܠܗܿ ܫܠܝܼܬܐ ؛ ܫܠܝܼܬܐ ܒܕܘܟܬܵܗܿ ܛܫܝܼܬܐ ! ܘܒܸܟܼܝܐ ܥܸܨܝܐ ܓܘ ܒܲܠܘܥܬܵܗܿ ؛
-   ܠܐ ܗܵܘܝܵܬ  ܠܲܙܝܼܙܬܐ مملة ܝܐ ܚܒܝܒܼܬܝ ؛ ܐܡܪܠܗܿ ܝܸܡܐ ؛ ܒܕ ܗܵܘܝܐ ܛܫܝܼܬܐ ܒܲܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܚܕܲܪ ܡܸܢܵܢ ؛ ܘܟܒܲܪ ܗܘܝܐ ܕܡܸܟܼܬܐ ܬܚܘܼܬ ܚܕܐ ܥܲܪܣܐ ܒܓܘ ܚܕܐ ܡܢ ܐܘܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܒܵܩܐ ܥܠܵܝܐ  الطابق العلوي،
-   ܐܠܐ ܝܐ ܝܡܝ ܝܗܘܐ ܬܲܪܥܐ ܕܒܝܬ ܒܫܵܠܐ ܣܟܝܼܪܐ ܒܟܠ ܥܕܵܢܐ ؛ ܐܡܪܠܹܗ ܓ̰ܘܢ ؛ ܡܬܗܵܘܝܵܢܬܐ ܝܠܗ ܕܗܵܘܝܐ ܛܫܝܼܬܐ ܓܘ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܒܫܵܠܐ ،
-   ܛܵܒܼ ܐܡܪܠܗܿ ܝܡܐ ؛ ܠܐ ܫܵܓܼܫܵܬܝ تقلقي ؛ ܗܵܫܐ ܠܝܬܠܝܼ ܥܸܕܵܢܐ ܕܥܵܕܪܢܝ ܠܵܟܼܝ ܓܘ ܒܨܵܝܐ ܥܠܵܗܿ ؛ ܐܸܠܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܡܐ ܕܫܵܠܡܲܢ ܡܢ ܬܪܵܨܐ ܕܚܸܠܝܘܼܬܐ ܠܐ̄ܟܼܠܬܐ ܕܦܲܠܓܐ ܕܝܵܘܡܐ ܒܸܕ ܒܵܨܝܲܢ ܥܠܵܗܿ ܚܕܲܪ ܡܸܢܢ ، ܐܸܠܐ ܐܲܝܟܼ ܚܫܵܒܼܵܢܝ ܡܢ ܩܕܡ ܗܵܝ ܥܸܕܵܢܐ ܒܕ ܐܲܬܝܐ ܦܠܝܦܠܝ ܘܗܵܝ ܪܩܵܕܐ !
ܐܸܠܐ ܝܵܕܥܬܝ ؛ ܟܒܲܪ ܠܐ ! ܡܢ ܗܵܕܐܝܟܼ ܟܕ ܫܵܠܡܢܝ ܡܢ ܬܪܵܨܬܐ ܕܚܸܠܝܘܬܐ ܘܕܵܪܝܵܢ ܠܵܗܿ ܓܘ ܟܘܼܪܐ ( فرن ) ؛ ܒܸܕ ܒܵܨܝܵܢܝ ܥܠܵܗܿ ؛
ܡܘܩܪܒܼ ܠܗܿ ܝܡܐ ܠܲܩܢܐ ܕܚܲܠܒܼܐ ܘܢܘܼܢܐ  ܘܗܝ ܩܪܵܝܐ ܥܠܵܗܿ ؛ ܦܠܝܦܠܝ ؛ ܦܠܝܦܠܝ ؛ ܦܠܝܦܠܝ ؛ ܦܫ ؛ ܦܫ ؛ ܦܫ ! ܐܟܼܠܬܐ ܕܪܡܫܐ ؛ ܐܟܼܠܬܐ ܕܪܡܫܐ ؛ ܐܟܼܠܬܐ ܕܪܡܫܐ ؛ ܐܸܠܐ ܦܠܝܦܠܝ ܠܐ ܐ̄ܬܹܐܠܗܿ ܕܪܵܩܕܐ ! ܒܟܼܐܠܗܿ ܪܘܙ ܘܡܘܢܛܸܪܠܗܿ ܕܡܹ̈ܐ ܒܝܲܬܝܼܪܘܼܬܐ ،
-   ܝܡܝ ܐܝܬ ܚܪܵܫܘܼܬܐ  ؛ ܚܲܕܟܡܐ ܫܸܕ̈ܐ جنيات ܓܢܒܼܠܗܘܢ ܦܠܝܦܠܝ !
-   ܐܡܪ ܠܗܿ ܝܡܐ ܘܗܝ ܓܚܵܟܐ ؛ ܗܵܕܝ ܝܼܠܹܐ ܡܡܠܐ ܣܦܝܼܩܐ ܝܐ ܚܒܝܒܼܬܝܼ ؛ ܫܕܹ̈ܐ ܠܝܬܠܗܘܢ ܗܕܟܼܐ ܥܒܼܵܕܐ ܠܐ ܫܦܝܼܪܐ ؛ ܦܠܝܦܠܝ ܟܒܲܪ ܗܵܘܝܐ ܒܓܵܢܬܐ ؛ ܠܒܸܫܠܗܿ ܟܘܬܝܢܵܗܿ ܘܐ̄ܙܸܠܗܿ ܠܓܵܢܬܐ ܕܫܵܥܝܐ ܡܢ ܟܸܢܫܐ ؛ ܠܐ ،، ܦܠܝܦܠܝ ܐܙܠܗܿ ܠܒܝܬܐ ܕܫܒܼܵܒܼܢ ܡܢ ܬܚܘܬ ܬܪܥܐ ؛
-    ܐܸܠܐ ܡܝܲܩܪܬܐ ܒܪܐܘܲܢ ܠܐ ܚܙܹܐܠܗܿ ܠܩܵܛܘ ܡܕܸܡ ؛ ܘܫܐܸܠܵܢ ܡܝܲܩܪܐ ܘܐܝܬܣ ܘܐܲܦ ܗܘ ܠܐ ܚܙܐܠܐܠܗܿ ܡܢ ܐܬܡܲܠ ،   
-   ܛܵܒܼ ؛ ܝܲܠܕܹ̈ܐ ܙܥܘܼܪܹ̈ܐ ܒܟܠ ܒܝܬܨܵܦܪܐ ܩܵܪܹܐܗܘܐ ܠܗܿ ܘܥܪ̈ܩܝ ܗܘܘ ܒܲܬܪܵܗ ܐܸܠܐ ܒܗܕ ܒܝܬܨܵܦܪܐ ܠܐ ܚܙܹܐܠܗܘܢ ܠܗܿ ؛ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܸܪ ܐ̄ܟܼܠܬܐ ܕܪܵܡܫܐ ،ܠܐ ܚܫܒܼܵܢܝ ܐܵܢܐ ؛ ܐܡܪܠܗܿ ܝܡܐ ؛ ܦܠܝܦܠܝ ܒܕ ܕܥܪܐ ܠܒܝܬܐ ܒܥܸܕܢ ܟܵܦܢܐ ،
-   ܝܡܝ ܐܢܐ ܠܐ ܗܝܡܢܸܢ ؛ ܒܲܕܡܘܬ ܠܐ ܦܠܸܛܠܗܿ ܡܢ ܒܝܬܐ ܡܕܸܡ ؛ ܐܡܸܪܠܹܗ ܓ̰ܘܢ ؛ ܐܢܐ ܠܐ ܗܘܢ ܡܗܵܝܡܘܼܢܹܐ ؛ ܡܢ ܩܕܲܡ ܚܲܕ ܪܦܵܦܬܐ ܝܗܘܵܬ ܫܥܵܝܐ ܥܡܵܢ ؛ ܛܵܫܝܐ ܗܘܬ ܘܓܵܠܝܐܗܘܬ ؛ ܘܬܵܪܥܐ ܕܒܝܬ ܒܫܵܠܐ ܝܗܘܐ ܣܟܝܼܪܐ ؛ ܘܡܢ ܒܵܬܸܪ ܚܕ ܪܦܦܬܐ ܐܚܹܪܬܐ ܦܝܫܠܗܿ ܛܫܝܼܬܐ ،
ܘܡܢܕܪܫ ܝܡܝܼ ܡܘܩܪܒܼܠܗܿ ܠܗܿ ܠܩܢܐ ܕܢܘܢܬܐ ܘܚܠܒܼܐ ܓܘ ܓܢܬܐ ܘܐܦ ܓܘ ܒܝܬ ܒܫܵܠܐ ؛ ܠܐ ؛ ܦܠܝܦܠܝ ܠܐ ܐܬܹܐ ܠܗܿ ܕܐܟܼܠܐ ܠܗܘܢ ،
ܐܦ ܝܡܐ ܫܘܪܐܠܗܿ ܫܓܼܵܫܐ ܟܕ ܒܵܥܝܐܗܘܐܠܗܿ ܩܛܘ ܟܘܡܬܐ ܒܝܬܝܼܪܘܼܬܐ ܘܗܵܫܐ ܠܐ ܝܵܕܥܐ ܐܲܝܟܐ ܐ̄ܙܸܠܗܿ ؛ ܐܠܐ ܐ̄ܚܲܪܬܐ ܝܼܕܸܥܠܗܿ !
ܐܬܹܐܠܗ ܚܕ ܩܠܐ ܡܢ ܬܲܪܥܐ ܕܒܝܬ ܒܫܵܠܐ ؛ ܘܐܙܠܗܿ ܝܡܐ ܕܦܵܬܚܐܠܹܗ ؛ ܘܚܙܹܐܠܗܿ ܟܕ ܝܼܠܹܗ ܡܲܣܵܝܐ ؛ ܘܦܲܐܬܹܗ ܣܡܘܩܬܐ ܡܠܝܼܬܐ ܟܸܚܟܐ ܘܛܥܝܼܢܐ ܒܐܝܼܼܕܹܹܗ ܚܕ ܨܢܕܘܼܩܐ ؛
-   ܝܵܘܡܲܟܼܝ ܒܪܝܟܸܐ ܝܐ ܡܝܵܩܪܬܐ ܓ̱ܘܢܣܘܢ ؛ ܒܵܥܸܢ ܕܐܡܪܢ ܠܟܼܝ ܐܲܦ ܗܵܕܝ ܝܗܘܬ ܓܘ ܣܲܠܐ ܕܡܣܵܝܐ  ؛ ܘܗܝ ܫܠܝܼܬܐ ؛ ܬܡܸܗܠܲܢ ܘܐܡܪܠܵܢ ܐܸܢ ܒܲܥܝܵܬܝ ܐܦ ܗܝ ܡܵܣܲܚܠܗܿ ،
ܦܬܸܚܠܹܗ ܨܢܕܘܼܩܐ ܙܥܘܼܪܐ ܘܡܲܢ̄ܦܸܩܠܸܗ ܡܢܹܗ ܚܕܵܐ ܓܠܘܼܠܬܐ ؛ ܗܝ ܝܗܘܬ ܦܠܝܦܠܝ ، ܩܥܹܐܠܗܘܢ ܝܠܕ̈ܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܘܪܩܕܠܗܘܢ  ܡܢ ܦܸܨܚܘܼܬܐ ! ܚܸܪܠܗܿ ܝܡܐ ܒܬܸܡܗܐ ܥܠ ܦܠܝܦܠܝ ܒܚܲܕ ܡܸܕܚܐ ܘܐܡܪܠܗܿ ،
ܡܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܐܝܬܒܘܿܟܼ ܕܓܵܠܬ ؛ ܐܡܪܠܗܿ ܠܓܵܒܼܪܐ ،
ܛܒ ܡܝܘܩܪܬܐ ؛ ܟܕ ܦܬܸܚܠܲܢ ܣܲܠܐ ܕܡܣܵܝܐ ܠܟܼܘܢ ܓܘ ܠܘܢܕܪܝ ܚܙܹܐܠܲܢ ܗܵܕܝ ܩܵܛܘ ܟܘܡܬܐ ܘܙܥܘܪܬܐ ؛ ܘܗܵܝ ܒܣܘܪܗܵܒܐ ܕܡܟܼܠܗܿ ܒܣܠܐ ؛ 
ܛܵܒܼ ܝܐ ܛܒ ܢܲܦܫܐ ؛ ܐܡܪܠܗܿ ܝܡܐ ؛ ܐܝܬܗܘܐܒܵܗܿ ܕܫܵܘܪܐܗܘܐ ܟܕ ܗܵܝ ܝܗܘܬ ܫܥܝܐ ܡܢ ܝܠܕܹ̈ܐ ܙܥܘܪܐ ܛܘܸܠܬܐ ܕܛܫܵܝܐ ܘܓܠܝܐ ؛ ܐܸܠܐ ܐܦ ܐܵܢܐ ܠܐ ܚܙܝܐܠܝܼ ܘܣܟܪܠܝܷ ܬܪܥܐ ؛ ܘܐܢܬ ܫܩܠܘܟ ܣܠܐ ܘܓܘܵܗܿ ܩܛܘ ! ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܫܡܥܠܢ ܡܝܘ ܡܢ ܐܦ ܚܕ ܕܘܟܬܐ ؛ ܝܗܘܬ ܒܣܠܐ !
ܟܡܐ ܦܨܸܚܠܗܿ ܦܠܝܦܠܝ ܟܕ ܚܙܹܐܠܗܿ ܠܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܢܕܪܫ ؛ ܕܐܝܟ ܫܘܸܪܠܵܗܿ ܘܪܩܸܕܠܗܿ ܒܐܩܠܬܗܿ ܐܲܪܒܥܐ ! ܘܕܐܝܟ ܚܸܪܠܗܿ ܒܬܸܡܗܐ ܥܲܠ ܠܩܢܐ ܕܚܲܠܒܼܐ ܘܢܘܼܢܬܐ ! ܘܕܐܝܟ ܩܪܹܐܠܗܿ ܡܝܘ ܘܨܦܸܚܠܗܿ ܥܠ ܠܲܩܢܐ !
ܐܗ ܝܐ ܝܡܝܼ ! ܒܲܥܝܐ ܗܘܬ ܩܵܛܘ ܕܐ̄ܙܠ ܠܘܵܬ ܠܘܢܕܪܝ ! ܐܡܪܠܗܿ ܪܘܙ ، ܡܐ ܒܚܵܫܒܼܐ ܗܘܬ ܐܢ ܦܵܝܫܐ ܗܘܬ ܡܣܝܼܬܐ ܘܟܘܝܼܬܐ ! ܝܼܗܘܐ ܚܕ ܦܘܠܚܵܢܐ ܪܒܐ ܟܕ ܡܣܵܝܐ ܠܐ ܡܣܹܐܠܹܗ ܘܟܘܹܐܠܹܗ ܠܩܵܛܘ ؛ ܒܲܕܡܘܬ ܒܗܵܘܝܐ ܗܘܐ ܚܕ ܢܣܝܘܢܐ ܥܸܣܩܐ ܠܛܫܝܬܵܗܿ،