المحرر موضوع: TATTOO  (زيارة 509 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل سامي حريري

 • عضو فعال
 • **
 • مشاركة: 31
  • مشاهدة الملف الشخصي
TATTOO
« في: 19:31 11/06/2020 »
.غير متصل Abo Nenos

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 284
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
رد: TATTOO
« رد #1 في: 03:03 14/06/2020 »
ܡܝܲܩܪܵܐ ܣܵܡܝ ܕܗܵܪܝܪܹܐ
ܫܠܵܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܘܟ̣ ܘܒܲܣܡܵܐ ܓܵܢܘܟ̣ ܐܝܵܢܵܐ ܒܲܥܝܸܢ ܕܝܲܕܥܸܢ ܡܵܢܝ ܝܑܘܸܬ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܗܵܪܝܪܹܐ ܡܛܐ ܕܐܘܦ ܐܵܢܵܐ ܕܗܵܪܝܪܹܐ ܝܘܸܢ ܘܗܘܸܝܵܐ ܝܘܸܬ ܒܒܲܓ̣ܕܵܕ ܐܸܢ ܠܵܐ
ܩܲܒܸܠ ܐܝܩܵܪܝ ܘܚܘܒܝ
ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ
ܢܲܡܐܹܝܠ ܒܝܪܟܘ
ܟܵܢܵܕܵܐ

غير متصل S. Hariri

 • عضو
 • *
 • مشاركة: 15
 • منتديات عنكاوا
  • مشاهدة الملف الشخصي
رد: TATTOO
« رد #2 في: 20:13 14/06/2020 »
ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ ܢܲܡܐܹܝܠ.
ܫܠܵܡܹ̈ܐ ܘܝܘܼ̈ܐܵܒܹܐ ܩܲܒܸܠ.
ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܩܵܐ ܡܛܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܟܼ ܠܐܵܗܵܐ ܡܸܫܬܵܘܬܦܵܢܘܼܬܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ. ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܒܟܠ ܚܘܼܒܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܩܵܪܘܼܟܼ ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܙܟܼܪܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕ(ܐܲܦ̮ܣܲܪ) ܪܹܗܵܢܵܐ ܬܫܝܼܪܝܼ.     
ܩܵܘܵܐ ܚܠܝܼܡ ܘܐܘܼܦܩܹ̈ܐ ܦ̈ܐܲܝܵܐ.
ܠܕܝܼܠܟܼ ܣ.ܚ.

غير متصل Abo Nenos

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 284
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
رد: TATTOO
« رد #3 في: 22:36 14/06/2020 »
ܡܝܩܪܵܐ ܣܵܡܝ
ܗܵܘܸܬ ܒܲܣܝܡܵܐ ܥܲܠ ܦܘܢܵܝܘܟ̣ ܘܐܲܝܟ̣ ܚܫܲܒ̣ܬܝ ܐܝܬ ܚܕܵܐ ܚܝܵܢܘܬܵܐ ܒܹܝܠܵܢ
ܠܹܐ ܝܲܕܥܸܢ ܕܐܸܢ ܗܘܸܝܵܐ ܝܘܸܬ ܒܗܵܪܝܪܹ̈ܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ، ܐܝܵܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܸܕܟ̣ܵܪܵܐ ܝܘ̇ܢ ܠܬܪܹ̈ܝܢ ܒܫܸܡ ܪܹܗܵܢܵܐ ܬܫܝܪܝ
ܚܲܕ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܝܘܠܸܝܵܐ ܗܵܫܵܐ ܒܠܘܢܕܘܢ ܘܚܲܕ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܣܲܪܓܘܢ ܘܠܹܐ ܝܲܕܥܸܢ ܕܐܸܢ ܝܘܠܸܝܵܐ ܝܑܠܵܗ̇ ܥܲܡܬܘܟ̣ ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܛܠ ܕܡܢܵܚܵܐ ܚܲܠܝܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܠܸܝܵܐ ܝܑܗ̄ܘܵܐ ܒܲܪ ܒܵܙܹܐ ܥܲܡܬܵܐ ܕܝܸܡܝ ̣   ܣܲܪܓܘܢ ܝܑܗ̄ܘܵܐ ܚܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܡܝ ܒܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܕܗܲܪܝܪܹܐ ، ܗܲܝܓܵܐ ܒܣܲܦܪܸܢ ܠܦܘܢܵܝܘܟ̣ ܘܠܵܐ ܡܘܕܟܸܪܘܟ̣ ܡܒܲܬ̄ܪ ܗܲܪܝܪܹܐ ܐܲܝܟܵܐ ܦܝܫܠܘܟ̣ܘܢ ̣
ܩܲܒܸܠ ܠܫܠܵܡܝ ܘܐܝܩܵܪܝ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܗܒܸܠܘܟ̣ܘܢ ܚܘܠܡܵܢܵܐ ܘܒܲܣܝܡܘܬܵܐ
ܫܲܡܵܫܵܐ
ܢܲܡܐܝܹܠ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝ ܒܝܪܟܘ
ܟܵܢܵܬܵܐ

غير متصل S. Hariri

 • عضو
 • *
 • مشاركة: 15
 • منتديات عنكاوا
  • مشاهدة الملف الشخصي
رد: TATTOO
« رد #4 في: 21:18 15/06/2020 »
ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܢܲܡܐܹܝܠ ܡܚܲܡܣܸܢ ܒܡܵܪܝܵܐ.
ܫܠܵܡܹ̈ܐ ܣܒܼܝܼܣܹ̈ܐ ܘܟܸܢ.
ܐܝܼܬܠܝܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܒܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܠܲܢ. ܘܪܵܒܵܐ ܒܚܵܕܸܢ ܐܸܢ ܟܲܬܒܸܬܠܝܼ ܥܲܠ ( sami.hariri@outlook.com) ).
ܘܦܘܼܫ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܘܟܘܼܫܵܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܟܠܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ.
ܫܲܪܝܼܪܟܼܘܿܢ
ܣ.ܚ

غير متصل Abo Nenos

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 284
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
رد: TATTOO
« رد #5 في: 18:50 16/06/2020 »
ܡܝܲܩܪܵܐ ܣܵܡܝ ܚܲܪܝܪܝ
ܠܵܐ ܡܨܹܐܠܝ ܕܡܵܵܛܸܢ ܥܲ ( outlook.com ) ܫܘܕܸܪܝ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܝܠܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܬܘܟ̣ ܡܵܨܚ ܬܵܡܵܐ ܟܲܬܒܸܚ ܘܩܲܒܸܠ ܐܝܩܵܪܝ ܘܚܘܒܝ
ܫܲܡܵܫܵܐ
ܢܲܡܐܹܝܠ ܒܝܪܟܘ
ܟܵܢܵܕܵܐ

غير متصل S. Hariri

 • عضو
 • *
 • مشاركة: 15
 • منتديات عنكاوا
  • مشاهدة الملف الشخصي
رد: TATTOO
« رد #6 في: 16:12 17/06/2020 »
ܡܝܲܩܪܵܐ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܢܲܡܐܹܝܠ
ܫܠܵܡܹ̈ܐ ܝܑܼܫܘܿܥܵܝܹ̈ܐ ܩܲܒܸܠ.
ܟܬܸܒܼܠܝܼ ܐܵܢܵܐ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܥܲܠ ܐܸܓܲܪܬܘܼܟܼ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܐ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܝܘܸܢ ܕܚܸܙܝܵܠܘܿܟܼ. ܘܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܒܲܪܝܼܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ.
samzcherry@yahoo.se
 ܘܝܵܘܡܹ̈ܐ ܢܝܼܚܹ̈ܐ ܘܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ. ܘܦܘܼܫ ܒܲܫܠܵܡܵܐ.
ܡܝܲܩܪܵܢܘܼܟܼ
 ܣ.ܚ.