ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: نمير لوسيا في 11:33 10/04/2021

العنوان: ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬܼܵܐ ܪܲܒ̇ܬܼܵܐ موعظة سبت النور
أرسل بواسطة: نمير لوسيا في 11:33 10/04/2021
ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬܼܵܐ ܪܲܒ̇ܬܼܵܐ
موعظة سبت النور
ܢܩܘܼܡ ܫܲܦܝܼܪ ܟܠܲܢ ܒܚܲܫܵܐ
لنَقُم حسناً بالحزن
ܚܲܝܵܐ ܕܲܢܚܸܬܼ ܠܒܼܝܹܬܼ ܡܝܼܬܼܹ̈ܐ
الحي الذي نزل لبيت الآموات
ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܬܼܵܐ ܕܐܲܚܝܼ̈ܕܵܢ ܗ̃ܘܲܝ̈ ܒܫܝܘܿܠ
وبشّر بالرجاء الصالح لنفوس الذين كانوا متسلط عليهم في الجحيم
ܗܵܘܿ ܕܲܒܼܫܘܼ̈ܡܵܬܼܹܗ ܐܸܬܼܐܲܣܝ̈ ܚܒܼܵܪܵ̈ܬܲܢ
الذي بأوجاعه عالج جروحنا
ܘܲܒܼܩܸܛܠܹܗ ܩܲܛܠܹܗ ܠܩܵܛܘܿܠܲܢ
وبموته أماتَ قتلتنا
ܗܵܘܿ ܕܲܒܼܚܲܫܹܗ ܚܫܸܟܼܘ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ
الذي بحزنه اعتم الآنوار
ܘܲܠܒܸܫ ܐܸܒܼܠܵܐ ܘܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܒܪܝܵܬܼܵܐ
والبس الحِداد والحزن كل الخلائق
ܗܵܘܿ ܕܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܐܸܬܼܥܲܙܲܙܘ ܪܘܼܚܵܢܹܐ
الذي بصلبه قوَى الروحانيين
ܘܪܸܡܙܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ ܟܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܣܝܼܦܘܼܢ ܠܨܵܠܵܘܿܒܼܵܘ̈ܗܝ
ووحي ابيه اوقف صالبيه من ان يهلكوه
ܗܵܘܿ ܕܲܒܼܡܵܘܬܹ̇ܗ ܨܪܵܐ ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ
الذي بموته شّقَ القبور
ܘܢܲܚܸܡ ܡܝܼܬܼܹ̈ܐ ܠܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܨܵܠܵܘܿܒܼܵܘ̈ܗܝ
واقام الموتى لتوبيخ صالبيه
ܗܵܘܿ ܕܲܡܙܲܓܼ ܕܡܹܗ ܒܲܕܡܲܢ
الذي مزج دمهِ بدمنا
ܘܲܦܪܲܥ ܚܵܘ̈ܒܵܬܲܢ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܹܗ ܕܥܲܠ ܪܹܫ ܓܵܓ݂ܼܘܠܬܵܐ
وكافأ ذنوبنا بتضحية ذاته على الجُلجُلة
ܗܵܘܿ ܕܐܸܫܬܿܝ ܚܵܠܐ ܘܲܡܪܵܪܹ̈ܐ ܡܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܲܢ
الذي شرب الخل والمرّ من اجل خلاص نفوسنا
العنوان: رد: ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬܼܵܐ ܪܲܒ̇ܬܼܵܐ موعظة سبت النور
أرسل بواسطة: S. Hariri في 22:33 21/04/2021
الاخ نمير لوسيا المحترم.
تحية وبعد. اشكرك على اهتمامك بشرح وترجمة كتابات من تراثنا الادبي الغني المكتوب بلغتنا العريقة.
 هناك ملحوظة صغيرة ارجو تقبلها برحابة صدر.
كلمة  ܐܸܬܼܥܲܙܲܙܘ كما الكثير من المفردات السريانية  لها معاني مختلفة حسب استخدامها في الجملة.
فمثلا نقول ܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܥܠܵܘܗ‏ܝ ܟܹܐܒܼܵܐ اي اشتد عليه المرض.  ܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܵܡܘܿܠܵܐ اشتد عليهم السيل.
او كما في يوحنا (11ـ 33 ) ܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܒܪܘܼܚܹܗ اي انزعج بالروح واضطرب. وايضا عن مار نرسي في قصيدته عن تجسد الرب:
ܐܸܠܵܐ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܕܲܡܟܲܣܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܒܟ̣ܠ ܡܸܕܸܡ܀ ܘܒܲܪܘܼܚܵܐ ܠܲܡ ܐܸܬܼܥܲܙܲܙ: ܘܲܒܼܩܵܠܵܐ ܩܪܵܐ ܠܲܥܵܙܲܪ܀
واحيانا بمعنى  تعزز اي زاد قوة وقوي كما في قول مار نرسي  في قصيدته عن موت لعازر.
ܛܲܢ ܠܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ: ܘܐܲܙܝܼܥ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܲܩܥܵܐ ܒܡܵܘܬܵܐ ܚܸܡܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ܀
وايظا في نثرية مار افرام ضد التعاليم الفاسدة. ܥܲܡ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܦ ܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐ.

اما في هذه الموعظة  ܐܸܬܼܥܲܙܲܙܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ فالمعنى ان الروحانيين امتلئوا غيظا وغضبا اي سخطوا.
كما في قول  ابن العبري في كتابه ܐܸܩܠܹܣܝܼܣܛܝܼܩܝܼ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܟܼܵܠܝܼܦܲܗ ܐܸܬܼܥܲܙܲܙ ܘܐܲܝܬܝܹܗ ܠܓܹܐܘܿܪܓܝ.
ܘܐܲܫܠܚܘܼܗ‏ܝ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗ‏ܝ ܘܡܲܬܼܚܘܼܗ‏ܝ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܕܪ̈ܵܥܵܘܗ‏ܝ.

فيكون المعنى ܗܵܘ ܕܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܐܸܬܼܥܲܙܲܙܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ
اي الذي بصلبه امتلئوا (الروحانيين) غضبا.
ܘܪܸܡܙܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗ‏ܝ ܟܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܣܝܼܦܘܼܢ ܠܨܵܠܘܿܒܼܵܘ̈ܗ‏ܝ
ووحي ابيه منعهم (منع الروحانيين ) لكي لا يهلكوا من صلبوه.

اكرر شكري لك واتمني ان تستمر بالنشر لكي نستفيد جميعا وبالتوفيق والى الامام.
sami.hariri@outlook.com