ankawa

المنتدى الثقافي => زاوية الشعر الشعبي => الموضوع حرر بواسطة: ميسون نعيم الرومي في 19:19 09/11/2016

العنوان: گـَـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه
أرسل بواسطة: ميسون نعيم الرومي في 19:19 09/11/2016
گـَـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه
ميسون نعيم الرومي
 
كـِـحـْـلـَـه تـِـلـوگ اوبـَـس إلـَـه – والـديـرَم ابـشِــفـْـتـَـه حـِـلـَـه
الـدَگـَّه زَرْگـَـه اعـْـلـَـه الـحـِـنـچ – واخـدودَه تـضوي ابـلا ضوَه
شـيـلـَـه اوتـداري اعـْـلـَـه الـشـَـعـَـر
الـزلـف مـن عـدْهـَـه نـفـَـر
لـَـفـَّـت الـچـَـرْغـَـد عَ الـخـَـصر
حـلـْـوَه لـحـْـديـثـَـه امـن الـهـور – وازلـوفـهـَـه اتـنـاغـي الـهـوَه
وَرْد الـبـَـنـَـفـسـَـج قـدّاح – هـيـل اومـسـچ الـهـن حـوَه
گـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه
***
غـَـنـَّـت مـَـواويـل الـهـوى – مـَـشـْـحـوفـهـَـه اوطـَـرّ الـهـور
مـال الـگـصـَـب عَ الـجـَـنـبـيـن – خـَـجـْـلان مـنـهـَـه اومـَـبـهـور
الـگـذلـَـه غـَـطـَّـت لـعـْـيـون
دگــّـوْ الـخـَـشـَـب .. لـَـتـحـسـدون
مـَـنـْـلـوم (قـيـس اومـَـجـنـون)
عـِـشـگ الـيـحـب نـار اونـور – عـمـر الـيـحـب كـلـَّـه انـذور
مـن هـِـدْمـَـه فـاح البـخـور – دارَت الـعـين اوبـَـس إلـَـه
گـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه
***
دجـْـلـَـه اوفـرات الـنـَـهـريـن – والـهـور طـَـرّ الـصوبـيـن
رَدَّت اطـيـور امـهـاجـِـرَه – اسـنـيـن ضـاعـَـت واسـنـيـن
غـنـوات نـسـمـَـع اشـكـال
والـنـاي يـعـزف مـَـوّال
فـِـدوه يـَـفـَـتــّـاح الـفـال
شـنـهـي الـجـِـرَه اوشـنـهـي الـصار – گـلـّـي الـولـف رايـح ويـن ؟
اتـْـعـَـنـَّـه اروحـَـن لـلـخـضر – واشـعـل اشـمـوع امـنـَـوّرَه
حِـنـَّه وابـيـاس امـعـَـطـَّـرَه
گـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه
-----------------------------------------------------------
تشرين الثاني / 2016
ســــــــــتوكهولم