ankawa

المنوعات => استراحة المنتديات => استراحة الخواطر => الموضوع حرر بواسطة: نادر البغـــدادي في 21:54 26/04/2013

العنوان: ☃ نُكتــة لبنانيّـــــــة !!! ☃
أرسل بواسطة: نادر البغـــدادي في 21:54 26/04/2013

 ﻣﺮﺓ ( الشيخ أحمد الأسير ) ﺑﻌث .. ﻣﺮﺍﻓﻘـه ليشتري لهُ ﺩﺟﺎﺟﺘﻴﻦ ..
 ﻭﻃﻠﺐ الشيخ الاسير ﻣﻨـه أن ينـقّيهـنّ .. ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ !! .
 ﺭﺍﺡ المـــراق ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺑﻴﺎﻉ .. قاله له : ﺑﺪﻱ ( ﺩﺟﺎﺟﺘﻴﻦ ) ﻟﻠﺸﻴﺦ
 ﺃﺣﻤﺪ الأسـير , ﺑﺲ ﻳﻜﻮﻧان ﺳﻠﻔﻴﻴﻦ . !
 ﺗﻌﺠﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻉ ﻭﻗﺎﻟل له : ﻣﺎ سمعت ﺑﺤﻴﺎﺗﻲ ﺑﺪﺟﺎﺝ ﺳﻠﻔﻲ ، ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻱ
 ﻓﺘﺶ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻱ ... ﺭﺍﺡ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎﻉ ثاﻧﻲ ﻭثاﻟﺖ , النّتيجـة كانت ﻧﻔﺲ
 ﺍﻟﺸﻲ !! ﺃﺧﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻗال له : ﻣﺎ لك علاج , إلاّ أنْ تذهب الى مزﺭﻋﺔ
 ﺑﺪﻳﺮ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ ، ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪ هناك وستجد ضالتـــكَ !! هــو ﺑﻴﺮﺑﻲ ﺩﺟﺎﺝ
 ﺳﻠﻔﻲ . ! ﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ الى مزرعـــة بدير الزهراني , لـﻳﺸﺘﺮﻱ ﺩﺟﺎﺟﺘﻴﻦ
 ﺳﻠﻔﻴﺘﻴﻦ ... ﻗﺎﻡ ﺑﻴﺎﻉ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ وﺟﺎﺏ ﺩﺟﺎﺟﺘﻴﻦ ذﺑحـنّ , ﻭأعطاهما له ,
 ﻭﻃﻠﺐ منه انْ يسلّمْ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ . ﺗﻌﺠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺳـأله :
 ﻃﺐ ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ انّ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺘﻴﻦ ﺳﻠﻔﻴتين ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ؟ !!
 قال له : ﻛﻞ ﺩﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ .. ﺑﻴﺎﻛﻞ ﺣﺒﻮﺏ .. ﺇلاّ هذولــــة !!
 أجابـــه : لأنّهم ﺑﻴﺎﻛﻠﻮﺍ خـرا ...!!!
  ~ منقـــول ~