ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: حبيب شابو يوسف في 22:43 16/02/2007

العنوان: مشروع دماء العراقيين النهر الرابع
أرسل بواسطة: حبيب شابو يوسف في 22:43 16/02/2007
    ماقا خدملن اي اثرن عززتا وماقــــا جهيلــن ونهيلــن
                                                بـعودابـــا ومــريروثــــا وكلــــي الريشــن دريلـــــــــــن
     اود طاوي ولا طاوي سيــدي استاذي كبيرة قريلــــن
                                               او عــورا وكــورا منـــي يــا رابـــــي صرخلــن ومـــــــيرن
     بصخلي علما كبيرا امريكاييه ديمقراطيــة كم ماثيلــن
                                              نصولــو الـن بريمــــر لاجيش ولا شرطـة كـم شوقيلـــــن
     بشلي بسلابا ونهابا وقطلا اخونا لاخونا كم مقيميلن
                                              كــد خـاء محاصل تـا كيانيه ماد كبي بـــس لا مدرقليلـن
     جكي زرئي بجداثـة وبيناثــن خـاء خنـا كـم مخليلـــن
                                               قطالا ونخارا مـخ برخي يتومـي وارملياثــا كم مزيديلـــن
     ليلد ستوا خشوكــا  ايمن صهرا وكوخوي بد بلطيلــن
                                             دميثا سمختا بئينا وقطلا باثي يومد مبصخيلن ومنيخيلن
     بشلـن كلن كسيرا ولا يديئلن اني دئاثي بديشيلــن
                                              نشري جمعلي كبيني بالباييه  وماني مني بمخلصيلن
     مـن اثرواثا ثيلي بصخلـن ما خبـا وشلاما بملبيلـــن
                                             سويئلن خيارا ونطارا حكياثا بسيمي كبيرة كمشمئيلـن
     زوزد نفـط بمبليلــن وعلمشمش كــم مبسئيلـــــــن
                                             كلي زدئي من اله وكلن بملكوثد شميا بصلواثو بد داريلن
     ليلــي ويومـــا دك منادي لخمــــا نيخـــا بمخليلــــن
                                             لا خزيلــــن منـي عانـة ولا بـلسا ولا دولار بيدن اريلـــــن
     رؤشـن يا امتــد عــيراق طلاثـــا شوبـــي بوديلــــن
                                            عـوقانـي ودردي رابـي بـكـو نورا قبلـي قبلـي دك زبيلـــن
     ايمــن بقيمـي انيـه سهـدي بادي جهانـه خازيلــن
                                            تـمانــي مجريلــي دمـي لاء يدئلــي نــخاري بــد اثيلــــن
     عيراقــن غرقلـي بدمـا وطرد جهانـه كـم بثخيلـــن
                                           ساوا وسوتـا كورا وبختا زورا وزرتا مـخ غزادا دك غـزديلــــن
     بش عوقاني لك خازوخ من بيثواثن كم مهجهجيلن
                                           سوريـا واردن وخنـي بشلــي اثرواثـن وبجداثـة كم زريلـــن
     غدروانـن عزيزي ايمـا منــي دمياثــا دك مجريلــن
                                          هيرتـا كطلبـخ مني مبرقنياثـا وبقئـي كبيرة دك مشدريلـــن
     اريـا مبلي من خيليـه بسكيناثـا كم مقطقطيلــن
                                        خلصـي ملبانـي ورابـي ولدكثـي??????????? كم متويلن

             حبيب شابو يوسف                 
                     السوبد