ankawa

المنتدى الثقافي => زاوية الشعر الشعبي => الموضوع حرر بواسطة: ميسون نعيم الرومي في 15:27 06/05/2015

العنوان: عــيــن او كــحـــلْ
أرسل بواسطة: ميسون نعيم الرومي في 15:27 06/05/2015
عــيــن او كــحـــلْ
ميسون نعيم الرومي
 
آنـَـه اويـاك كـحـْـلـَـه ابـْـرمـش هـاي الـعـيـن
مـَـيـفـَـرّق هـَـوانـَـه غـيـر چـفـْـن الـبـيـن
 
آنـَـه اويـاك مـن اصبـاي جـرف اومـاي
ايـد ابـإيـد نـتـْـگـاوَد تـَـرانـَـه اسـنـيـن
 
نـَجـْـمـَه اويـه الگـمـَر نـتـْمـَـشـَّـه بـيـن انجوم
والـْـطـَـرْت الـفـَـجـر هـالـنـبـقـَـه سـَـهـرانـيـن
 
تـظـل اوبـالـگـَـلـب دَگـّـاتـَـه تـربـي اولـيـك
شــريـان ابـوَريـدَك بـيـه مـَـشـدوديـن
 
ابـدَمـّـي تـدور اشـلون تـالي اشـلـون
يـامـلـح الـحـَـيـاة اوفـَـرْحـَـة امـْـعـَـرْسـيـن
 
يـالـصوتـك ربـابـَـه اونـاي هـَـزنـي الـشـوگ
يـانـَـغـمـَـه عـَـتـابـَـه ابـطـور الـمـغـَـنـيـن
 
يـادَمـْـع الـسـَـنـابـل يـاگـصـَـب بـالـهـور
يـاسـُـمـْـرَة ابـلادي إنـدافـَـت اويـَـه الـطـيـن
 
تـحـن روحـي إلـَـك يـادرَّة الـتـيـجـان
يـاهـيـل الـدِلال اوگـَـهـوَة امـضـَـيـفـيـن
 
شـو طـال الـدَرب والـجـَـرح خـَـزَّن حـيـل
لـيـويـن اونـوِن ! والـيـمـْـتـَـه حـَـزنـانـيـن ؟
 
صَبـَّـرْنـَـه الـصَبـر والـصَـبـر خـَـلـَّـه اوشـال
نـنـشـد بـالـنـشـد عَ الـجـيـم مـن الـسـيـن
 
نـزحـَـف عَ الضلـع ! والـضلـع وَن اوصاح
نـبـچـي امـن الـحـزن والـوادم امـعـَـيـديـن
 
نـشـرد لـلـبـعـيـد اوهـَـم يـردْنـَـه الـشـوگ
نـتـنـَـطـر ودادَك چـَـنـَّـه مـَـفـطـومـيـن
 
نـار اوهـالـتـشـب ! يـانـار كـلـّـچ نـار
وابـحـب الـوَطـَـن نـار إحـْـنـَـه مـَـحـروگـيـن
 
يـعـْـيـونـي طـَـعـم مـايـك زلال الـبـيـه
حـضارَه التـكـتـبـَـك بـيـن الـدول والـديـن
 
مـو كـلـمـَـن يـحـب ضايـگ مـَـرار الـحـب
حـُـبـَّـك يـالـوَطـَـن هـالـبـيـه غـَـرگـانـيـن
 
انـبـاعـَـن بـَـنـاتـَـك بـيـد أخـَـس الـنـاس
أمـريـكـَـه اورَبـعـْـهـَـه طـلـعـَـوْ الـشـاريـن
 
خـَـلـيـنـي طـفـل عـايـش ابـعـز اوطـيـب
واكـْـرَه كـل غـَـدر والـچـذب والـوجـهـيـن
 
كـاسـَـك يـاوَطـَـن قـدّاح دومـَـه ايـفـوح
مـن عـنـْـدَه الـبـَـنـَـفـسـَـج والـنـَـخـَـل والـتـيـن
 
آنـَـه اويـاك كـحـْـلـَـه ابـْـرمـش هـاي الـعـيـن
مـَـيـفـَـرّق هـَـوانـَـه غـيـر چـفـْـن الـبـيـن
-------------------------------------------------------------------------------
آيـار / 2015
ســــــــــــــتوكهولم
 
 
 

العنوان: رد: عــيــن او كــحـــلْ
أرسل بواسطة: Odisho Youkhanna في 04:33 19/05/2015
يـادَمـْـع الـسـَـنـابـل يـاگـصـَـب بـالـهـور
يـاسـُـمـْـرَة ابـلادي إنـدافـَـت اويـَـه الـطـيـن
 
تـحـن روحـي إلـَـك يـادرَّة الـتـيـجـان
يـاهـيـل الـدِلال اوگـَـهـوَة امـضـَـيـفـيـن
 
شـو طـال الـدَرب والـجـَـرح خـَـزَّن حـيـل
لـيـويـن اونـوِن ! والـيـمـْـتـَـه حـَـزنـانـيـن ؟
 
صَبـَّـرْنـَـه الـصَبـر والـصَـبـر خـَـلـَّـه اوشـال
نـنـشـد بـالـنـشـد عَ الـجـيـم مـن الـسـيـن
 
نـزحـَـف عَ الضلـع ! والـضلـع وَن اوصاح
نـبـچـي امـن الـحـزن والـوادم امـعـَـيـديـن
 
نـشـرد لـلـبـعـيـد اوهـَـم يـردْنـَـه الـشـوگ
نـتـنـَـطـر ودادَك چـَـنـَّـه مـَـفـطـومـيـن


(http://uploads.ankawa.com/uploads/1432002933081.gif) (http://uploads.ankawa.com/)
 
العنوان: رد: عــيــن او كــحـــلْ
أرسل بواسطة: ميسون نعيم الرومي في 12:24 20/05/2015
الأخ الأستاذ ابو شذى الوردة
اهديك باقة ورد في هذا اليوم الربيعي الجميل
راجية لك اياما ملؤها الخير والسعادة
نورت صفحتي بوجودك المشرق
مع تحيات اختك في الوطن
ميسون نعيم الرومي
العنوان: رد: عــيــن او كــحـــلْ
أرسل بواسطة: Odisho Youkhanna في 15:57 20/05/2015
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1432130237841.gif) (http://uploads.ankawa.com/)