ankawa

المنتدى الثقافي => زاوية الشعر الشعبي => الموضوع حرر بواسطة: ميسون نعيم الرومي في 19:09 10/05/2015

العنوان: شـاطـي اوبـاطـي
أرسل بواسطة: ميسون نعيم الرومي في 19:09 10/05/2015
شـاطـي اوبـاطـي
ميسون نعيم الرومي
 
يـَـهـْـل الـغـيـرَه او يـَـهـْـل الـهـِـمـَّـه
مـاي إتــْـبـَـدَّه ! اشـلـون انـْـلـمـَّـه ؟
 
شـَـعـب الـيـسـكـت ضايـع حـَـقــَّـه
يـاهـو ايـحـُـكـمـَـه إيـسـَـيـّـح دَمـَّـه
 
1-  گـَـبـَّـة بـَـرْدي  گـالـَـوْ عـَـنـَّـك
شـَـعـب إعـراقـي سـَـمـَّـوْ إسـمـَـه
 
سـاكـت دومـَـه دَمـّـعـَـه ايـحـرگـَـه
يـلـطـم يـعْـرُف يـشـكـي ابـهـَـمـَّـه
 
كـلـْـمـَـن يـحـكـم مـاخـذ بـوشـَـه
ابـْجـور اويـذبـَـح حـارگ فِـلـْـمـَـه
 
فـقــْـر اوجـوع اوقـِـلـَّـة حـيـلـَـه
الـمـاخـذ أمـَّـه !!! صايـر عـَـمـَّـه
 
اتـعـيـش اتـريـد ! الدنـيـه اتـطـيـعـَـك
تـسـكـت ! تـنـْـدَم ! تـشـبـَـع غـَـمـَّـه
 
لازم بـيـدَك ... تـاخـذ حـَـقــَّـك
كـل حـاكـم مـَـشـكـول الـذمـَّـه
 
شـاطـي اوبـاطـي لـعـب امـْريـكـَـه
اعـراق ! الـيـوم اتـريـد اتـقـَـسـْـمـَـه
 
اويـاهـَـه اوجـابـَـت صايـع ضايـع
حـَـسـْـرَه اوچـان الـفـِـلـس ايـشـمـَّـه
 
بـاگـَـو .. كـتــْـلـَـو .. هـجروْ ذبـْـحـَـوْ
شـعـْـب اوضايـع رايـح سـَـهـْـمـَـه
 
بـسـم الـديـن اوذيـلـَـه اتـْـعـَـلـْـگـَـوْ
عـوف الـسـتـرَه اولـِـفّ الـعـِـمـَّـه
 
نـايـب أمـّـي ! يـقـْـرَه ابـشـَـفـرَه
عـِـلـْـم (امـريـدي) ! چـان الـقـمـَّـه
 
خـَـبـّـازَه اتـرَبـْـعـَـت بـالـمـَـجـلـس
تـِـفـّـتـي اتـبـوگ .. ابـهـاي الـظـَـلـمـَـه
 
قـاضي اتـواطـَـأ وَيـَّـه الـبـايـگ
إيـدَك واغـسـلـهـَـه ! مـن الـلـَـمـَّـه
 
2- (حـَـق الـعـام) اسـم الله اسـم الله
بـَـلاّم اوغـَـرَّگ وابـَّــلـْـمـَـه
 
كـل إحـنـَـه اوهـالضـعـنـَـه ابـغـربـَـه
تـعـبتـنـَـه اوهـالـنِـشـرَب سـَـمـهـَـه
 
مِـن عـِـدنـه اوهالـخـايـن شـَـعـْـبـَـه
مـن رجـلـيـنـَـه اتـصيـب الـحـمـَّـه
 
نـرْجـَـع !! نـحـلـَـم يـوم اوگـلـْـنـَـه
عـمـر الـيـحـلـم يـچـذب حـلـمـَـه
 
أشـْـعـَـر واحـچـي ! الـحـرْگـَـه ابـروحـي
شـَـعـْـبـي ايـمـوت ! اتـْـحـَـنـَّـه ابـدَمـَّـه
 
يـَـهـْـل الـغـيـرَه او يـَـهـْـل الـهـِـمـَّـه
مـاي إتــْـبـَـدَّه ! اشـلـون انـْـلـمـَّـه ؟
 
-----------------------------------------------------
1-  گـَـبـَّـة بـَـرْدي: البردي من نباتات المياه المعمرة ، يشتعل بقوة وينطفأ سريعاً
2-    حـَـق الـعـام:الإدعاء العام
 
آيار/ 2015
ســـــــتوكهولم
--------
العنوان: رد: شـاطـي اوبـاطـي
أرسل بواسطة: Odisho Youkhanna في 22:09 16/05/2015
فـقــْـر اوجـوع اوقـِـلـَّـة حـيـلـَـه
الـمـاخـذ أمـَّـه !!! صايـر عـَـمـَّـه
 
اتـعـيـش اتـريـد ! الدنـيـه اتـطـيـعـَـك
تـسـكـت ! تـنـْـدَم ! تـشـبـَـع غـَـمـَّـه
 
لازم بـيـدَك ... تـاخـذ حـَـقــَّـك
كـل حـاكـم مـَـشـكـول الـذمـَّـه
 
شـاطـي اوبـاطـي لـعـب امـْريـكـَـه
اعـراق ! الـيـوم اتـريـد اتـقـَـسـْـمـَـه
 
اويـاهـَـه اوجـابـَـت صايـع ضايـع
حـَـسـْـرَه اوچـان الـفـِـلـس ايـشـمـَّـه
 
بـاگـَـو .. كـتــْـلـَـو .. هـجروْ ذبـْـحـَـوْ
شـعـْـب اوضايـع رايـح سـَـهـْـمـَـه
 
بـسـم الـديـن اوذيـلـَـه اتـْـعـَـلـْـگـَـوْ
عـوف الـسـتـرَه اولـِـفّ الـعـِـمـَّـه

(http://uploads.ankawa.com/uploads/143180703221.gif) (http://uploads.ankawa.com/)
العنوان: رد: شـاطـي اوبـاطـي
أرسل بواسطة: ميسون نعيم الرومي في 13:43 18/05/2015
الأخ الفاضل ابو شذى الوردة المحترم
تحية عطرة
كلما ادخل الى الموقع اهرع لأرى تعقيبكم واي الأبيات حازت على اعجابكم
لأني اشعر ان اشعاري تكتمل بها
لك كل الود والتقدير والف شكر
استاذنا العزيز
ميسون نعيم الرومي
العنوان: رد: شـاطـي اوبـاطـي
أرسل بواسطة: Odisho Youkhanna في 04:28 19/05/2015
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1432002505051.gif) (http://uploads.ankawa.com/)