ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: بدران امـرايا في 14:50 05/03/2017

العنوان: سيرة حياة طلبتي الاحبّة
أرسل بواسطة: بدران امـرايا في 14:50 05/03/2017
(http://uploads.ankawa.com/uploads/148872178031.jpg) (http://uploads.ankawa.com/)
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1488721780372.jpg) (http://uploads.ankawa.com/)
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1488721780433.jpg) (http://uploads.ankawa.com/)
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1488721780484.jpg) (http://uploads.ankawa.com/)
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1488721780545.jpg) (http://uploads.ankawa.com/)
العنوان: رد: سيرة حياة طلبتي الاحبّة
أرسل بواسطة: ميخائيل مـمـو في 01:46 17/03/2017
ܪܚܡܐ ܚܩܝܼܪܐ ܘܡܠܦܢܐ ܟܫܝܼܪܐ ܒܪ ܐܡܪܝܐ ܡܵܪܹܐ ܛܢܢܐ ܘܝܘܼܠܦܢܐ ܒܚܩܠܐ ܕܣܸܦܪܝܘܼܬܐ ܘܠܫܢܐ.
ܩܒܠ ܫܠܡܝ̈ ܘܐܝܼܩܪܝܼ
ܠܲܝܬܠܝܼ ܡܸܠܹܐ ܛܝܼܡܢܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܕܐܡܪܸܢ: ܚܵܝܵܐ ܓܢܘܿܟܼ، ܘܟ̰ܝܒܘܼ ܠܥܒܼܵܕܘܿܟܼ ܡܵܘܬܪܵܢܹܐ ܡܙܝܼܓܹܐ ܒܥܸܛܪܹܐ ܡܗܢܝܵܢܹܐ. ܘܗܲܪ ܒܗܿـܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܗܿـܝ ܐܸܓܪܬܘܿܟܼ ܥܲܬܝܼܪܬܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܚܲܕَ ܢܝܼܫܲܢܩܐ ܕܩܠܵܕܵܐ ܬܠܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܩܕܵܠܝܼ ܘܨܕܪܝܼ ܡܼܢ ܚܲܕَ ܐܚܘܿܢܐ ܡܗܘܼܡܢܐ ܘܛܲܪܩܐ. ܒܘܼܬ ܐܗܐ ܗܲܝܡܢܘܼܬܐ ܟܹܐ ܒܵܓ̰ܪܐ ܫܪܵܪܵܐ ܘܡܼܢ ܫܪܵܪܵܐ ܟܹܐ ܢܵܒܼܥ ܙܸܠܓܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ، ܘܐܵܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܘܿܢ ܗܿܘ ܒܲܗܪܵܐ.
ܫܠܵܡܝܼ ܕܝܠܵܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܝܵܠܘܿܦܬܘܼܟܼ ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܘܝܼܕܵܕ ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܘܟܠܝܗـܝ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܐَܚܹܪ̈ܢܹܐ.
ܡܝܼܟܼܵܐܝܠ ܡܲܡܘܼ ـ ܣܘܝܼܕܸܢ