ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: بشير متي توما الطورلّي في 15:20 11/02/2019

العنوان: خاطرة ܡܶܬ̥ܗܰܓ̊ܝܳܢܽܘܬ̥ܳܐ
أرسل بواسطة: بشير متي توما الطورلّي في 15:20 11/02/2019
خاطرة
لوسين كردو

نعم إني أحبك ... وطني
فقد سرقت قلبي ... و بريق عيني ...
حبيبي ... أين أنت ؟؟؟
أخط لك ...

يا كتابي إذا وصلت إليه ... قل له ...؟؟؟
وصف له ما ترى من الوجد عندي وكثرة الشوق
سلام على دار حبيبي ...
ليتني حللت بواديه مكان سلامي ...
سلام تحاكيه رياض الأزاهر ... والعيون السواهر

ترجمة دكتور بشير الطورلي
ܐܺܝܢ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܚܒ̇ܳܢܳܐ ܠܶܟ̣ܝ ܡܳܬ̣ܝ
ܓ̇ܢܰܒ̣ܬ̇ ܕ̇ ܶܝܢ ܠܶܒ̇ܝ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕ̣ܥܰܝ̈ܢܰܝ
ܚܰܒ̇ܺܝܒ̣ܝ ܐܰܝܟ̇ܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܝܟ̇
ܐܶܟ̣ܬ̇ܽܘܒ̣ ܠܶܟ̣
ܐܳܘ ܟ̇ܬ̣ܳܒ̣ܝ ܕ̇ܶܐܢ ܡܛܰܝܬ̇ ܠܳܗ̇ ܐܺܡܰܪ ܠܳܗ̇
ܡܳܐ ܕ̣ܚܳܙܶܝܬ̇ ܡܶܢ ܫܶܓ̣ܡܳܐ ܘܪܰܒ̇ܽܘܬ̣ ܠܶܗܩܳܐ
ܫܠܳܡܳܐ ܠܒ̣ܰܝܬ̇ܳܐ ܕ̣ܚܰܒ̇ܺܝܒ̣ܝ
ܠܘܰܝ ܕ̇ܶܝܢ ܐܶܫܪܶܐ ܒ̇ܳܗ̇ ܚܠܳܦ̣ ܫܠܳܡܝ
ܫܠܳܡܳܐ ܕ̣ܡܳܝܳܐ ܠܶܗ ܓ̇ܰܢܰܝ̈ ܗܰܒ̇ܳܒ̣̈ܶܐ
ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܫܳܗܪ̈ܳܬ̣ܳܐ