ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: بولص اﻻشوري‬ في 17:21 07/08/2019

العنوان: ܕܡܐ ܕܣܗܕܐ ܟܘܟ̣ܒ̣ܐ ܕܚܐܪܘܬܐ
أرسل بواسطة: بولص اﻻشوري‬ في 17:21 07/08/2019
ܕܡܐ ܕܣܗܕܐ ܟܘܟ̣ܒ̣ܐ ܕܚܐܪܘܬܐ
܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁

ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܛܐ ܐܬܘܪܝܐ
܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁܁
ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܦܪܡܠ ܕܣܝܡܝܠ
ܝܘܡܐ  ܕܣܗܕܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܒܕ ܢ̈ܚ̈ܬ̄ܐ ܟܘܟً̣ܒ̣ܐ ܡܢ ܪܩܝܥܐ
ܡܐܟ ܡܛܪܐ ܣܡܘܩܬܐ
ܚܠܠܗ ܟܘܫܡܐ  ܒܝܬ ܩܒ̣ܪܐ ܕܣܗܕܐ
ܩܵܐ ܢܘܥܝ ܥܠܝܗ ܒܝܒܘܢܐ  ܕ ܢܝܣܢܐ
ܒܬ ܨܪܟ̣ܐ ܪܥܡܐ،ܓܘ ܪܩܝܼܥܐ
ܗܲܠ ܐܝܼܡܲܢ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ
ܡܢ ܫܢܬܐܢ ܠܝܠܗ ܒܪܥܫܐ
ܕܡܐ ܕܣܗܕܐܢ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ ܡܩܒ̣ܘܚܐ
ܡܐܟ̣ ܥܠܥܠܐ
ܕ ܘܪܐ ܠܕܘܪܐ ܙܘܢܐ ܒܪܚܫܐ
ܘܐܚܢܢ ܗܠܐ ܠܫܘܪܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܒܟ̣ܝܐ
ܘܒܘܪܒܙܐ ܓܘ ܕܘܼܢܝܹܐ ܕܠܐ  ܚܘܼܝܕܐ
ܘܕܡܐ ܕܣܗܕܐ  ܡܐܟ ܒܘܪܢ ܒܓ̰ܪܢܐ
ܫܠܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܣܗܕܢ
ܫܠܡܐ
ܫܠܡܐ
ܘܐܚܢܢ ܠܝܘܡܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ
ܘܚܘܝܕܐ ܒܣܦܪܐ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ݁
7 ܐܒ 2019 ܘܢܙܪ