عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - skhamou

صفحات: [1]
1
الأخ الفاضل سوني،

بناء على طلبك أقدم فيما يلي اقتراحاتنا لمعاني بعض المصطلحات السريانية الآشورية الكلدانية باللغة العربية.
المصطلحات التي لم نضع لها مقابل عربي تركناها كما هي لأننا لم نعثر على معان لها في ما يتوفر لدينا من مصادر لغوية:

ܒܸܓ̰ܘܵܓ̰ܵܐ ܢܵܓ̰ܸܒ ܘܥܵܝ̈ܢܘܹܗ ܓܵܖ̈ܫܵܢܹܐ؟  تمشي بأدب وعينيها الساحرتين
ܓ̰ܘܿܠܵܗ ܡܲܙܪܸܒ؟
ܡܲܟ̰ܘܟ̰ܬܵܐ ܚܝܼܠܢܲܬܵܐ ؟ تحريك عنيف
ܟܕܼ ܡܠܲܗܘܕܹܐ ؟ إذ كان يلهث
ܐܲܗܘܵܠ ؟ الوضع، الظروف
ܐܲܡܙܪܕܢܵܗܿ ܦܐܬܼܵܐ ؟ شحبت وجهه
ܠܓ̰ܠܘܿܓ̰ܵܐ ؟ يتلألأ
ܗܲܪ ܙܡܝܼܟܵܐ ؟ غضبان دوما، دائما معبس الوجه
ܨܲܢܓ̰ܘܿ ؟ ألم
ܚܲܪܣܝܼܠܵܗܿ ܨܠܲܡܵܐ ؟
ܠܵܠ ܥܲܠܕܵܝ ܠܵܟܼܝ ܫܘܿܦܪܵܐ ܕܘܲܖ̈ܕܹܐ ܕܬܸܫܖ̈ܝܼܹܐ ܟ̰ܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ ؟ لا يغرنك جمال الورود و؟ المصباح
ܐܲܢܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܼܘܸܢ ܠܩܘܼܡܬܵܟܼܝ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ ؟ أنا أنتظر قامتك أو المشوهة
ܡܲܝ̈ܵܐ ܙܪܟܬܵܐ ؟
ܕܪܵܢܵܐ ؟ ذراع، ܓܪܐܫܐ ܕܪܐܢܐ التوقيع أو الإمضاء
ܩܵܪܸܢ ܠܸܫܵܢܝܼ ܕܓܢܝܼ ܐܲܠܦ ܫܲܢܘܿܘ ܟܬܼܒܸܢ ܫܸܡܵܐ ܕܡܘܿܛܵܢܝܼ ܐܲܠܦ ܙܘܿܘܪܝܸܫ ؟ أقرأ لغتي ألف واكتب اسم وطني ألف ؟
ܐܸܬܿܬܵܒܲܕܼܢـܲܢ ܘܣܵܦܢܲܢ ܥܲܝܢܵܟܼ ؟ أفكر بعينيك
ܓܘܿܠܹ̈ܐ؟ قنبلة المدفع
ܟܼܪܒܿܛܠܟܼܝܼ ؟ ارتبكتِ، تملكتكِ الحيرة
ܬܪܵܕܝܼܢܵܐ ؟
ܪܵܓ̰ܵܢܹܐ ؟
ܪܪܲܝـܵܢܹܐ ؟ الناظرون
ܣܚܚܲـܝܵܢܘܼܬܵܐ ؟ رقة، لطافة
ܓܘܿܪܕܢܵܝـܵܐ ؟ بائد، مهلك، منقرض
ܓ̰ܕܸܩܠܹܗ ؟ مزّق
ܡܫܲܬܪܝܵܢܘܼܬܵܐ ܟ̰ܘܼܟ̰ܵـܓܵܐ (فرخ العصفور) ؟
ܟܵܟ̰ܸܚ ؟ يتعب
ܫܸܩܢܵܐ ؟ عاشق
ܙܵܟܘܿܗ ؟ غلبوه
ܪܲܙܕܵܐ ؟
ܦܘܿܪܝܵܝܵܐ ؟
ܩܘܿܦܪܵܢܵܐ ؟ سقيفة
ܓܘܿܠܵܙܘܿ ؟ ؟
ܪܒܵܠܘܿ ؟
ܨܵܨܵܢܵـܐ؟ خدود
ܐܲܪܝܼܙܵܐ ؟ طلب، عريضة
ܕܪܲܢܓ ؟ متأخر
ܣܘܿܦܵܚܵܐ ؟
ܓ̰ܲܝܒܘܿܠܹܐ ؟ أعجب بها
ܓ̰ܢܚܘܿ ܪܵܝ ؟
ܗܲܠܝܼ (أعطني) ܡܲܠܝܼ (لا معني لها تفيد السخرية من الإلحاح في الطلب)؟ 
ܡܠܵܙܵܐ ؟
ܦܪܲܦܝܼܬܵܐ ؟ توسّل
ܬܘܿܩܵܐ ؟ طوق، مثل طوق الرقبة
ܒܨܪܵܡܵܐ ؟ يتغطرس
ܢܟܲܢܟܬܵܐ ؟ يئـِن من الألم أو يفأفئ في النطق
ܚܡܠܲܢܬܵܐ ؟ تطرب
ܚܡܚܲܡܵܪܘܼܬܼܵܐ ؟ غباء
ܣܟܲܪܢܝܼܬܵܐ ؟ ربما قفل
ܚܘܿܪܕܝܼܠܵܗܿ ؟ لف حوله
ܨܘܿܪܨܲܪܵܐ ؟ صقيع، انجماد
ܒܸܟ̰ܝܵܕܵܐ ؟ يوجه دعوة
ܚܘܿܪܫܵܢܵܐ ؟ ساحر
ܢܗܲܟܪ ؟ ܓܘܢܗܟܪ مذنب
ܣܣܲܟܵܪܝ ؟ يسد
ܡܲܪܓܦܬܵܐ ؟
ܫܵܪܫܘܿܝܵܐ ؟ يتعب
ܛܲܪܛܡܬܵܐ ؟ يتذمر، يدمدم
ܦܪܡܘܿܚܬܵܐ ؟
ܡܲܢܬܵܐ ؟ ربما "فضل"
ܪܫܛܵܐ ؟
ܒܘܿܠܵܠܵܐ ؟ رأس الحنطة أو الشعير
ܫܫܲܛܵܐ ؟ يمد
ܡܘܿܕܵܠܵܐ ؟ معاً
ܟܬܝܼܪܵܐ ؟ محبوك، معقد
ܡܪܲܝܢܬܵܐ ؟ ربما راعية أو صانعة اللبن أو القيمر
ܚܬܚܘܿܝܵܐ ؟
ܡܪܲܓܕܵܐ ؟
ܐܲܟܙܝܼܙܵܪܵܐ ؟
ܐܘܿ ܓܸܠܝܵــܖܹ̈ܐ ؟
ܪܵܓ̰ܵܢܹܐ ؟
ܣܛܝܼܬܼܵܐ ؟
ܠܵܘܿܢܕܘܿ ؟ اسم رجل
ܗܘܿܦܢܵܐ ؟
ܬܪܵܕܝܼܢܵܐ ؟
ܠܘܸܚܠܵܐ هل بمعنى اشتعل او شب الحريق؟ صح وكذلك بمعنى مجازي ܠܘܹܚܠܐ ܥܠܗ "صرخت به فجأة"
ܩܘܿܪܡܵܐ هل بمعنى مسدس؟ نعم.

مع خالص الود،

سامي خمو


2
الأخ الفاضل Sony Language

فيما يلي شرحاً للكلمات الصعبة التي طلبتها. وأعتذر لعدم التمكن من شرح بعض الكلمات التي ما زالت مبهمة.

مع خالص الود،

سامي خمو

ܒܵܪܘܿܙܵܐ ناشف، جاف
 ܡܲܢܩܵܐ ؟ (ربما إناء الخمر المستخدم في القربان)
 ܣܘܿܦܵܚܵܐ ؟ ربما ܣܘܦܩܐ   (تفريغ)
 ܚܝܼܵܠܘܿ  رأيه (رأيها)
 ܡܲܙܒܛ  (يثبت)
 ܐܲܪܝܼܙܵܐ ؟
ܬܵܢܘܼܚܵܐ  يتنهد، يتحسر
 ܓܠܵܗܵܐ  يفشي، يكشف
 ܒܪܓܵܕܵܐ  يرتجف
 ܓܪܦܵܦܵܐ  يغرف غرفا
 ܬܪܲܬܠܵܐ  (ربما سلحفاة)
 ܟ̰ܵܒܵܐ تصفيق
 ܪܲܢܓ لون
 ܠܵܩܵܘܿ لا تقم
 ܐܢܲܝܼܬ نيّة
 ܒܣܲܬܵܐ ؟
ܝܘܿܓܝܼܵܐ ؟
 ܐܲܐܘܵܢܵܐ قاعة
ܪܵܝܢ ܗܘܵܐ كنت أنظر
 ܪܒܵܠܘܿ ؟
 ܙܡܪܝܼ̈ܵܬܵܐ ܕܪܵܘܹܐ (أغنية راوه – مشهورة لدى قبائل التياري الجبلية)
ܩܕܝܼܚܵܐ يشتعل، انفتاح براعم الأزهار
 ܚܘܼܩܵܐ سطر، سلمة الدرج
 ܬܵܬܘܿ تعال إجلس
ܢܣܲܦܬܵܐ ؟
 ܙܵܪܘܿܛܵܐ يخش، يشطب
 ܫܢܲܩܵܐ الشنق
 ܙܲܪܒܪܝܼ ؟ (كلمة ذات أصل كردي)
 ܒܘܿܪܝܵܝܹܐ ؟
 ܡܲܛܠܘܿܫܹܐ يلطش
 ܩܪܝܼܦܹܐ ؟ مضروب، مطروح
 ܫܝܼܵܐ ؟ ملصق، مبحوح (الصوت)
 ܙܵܘܿܙ ܝ̈ܵܬܵܐ ؟ عواء
  ܫܝܼܩܢܵܐ ؟ عاشق
 ܩܪܘܿܨܝܼܢܵܐ ؟
 ܙܵܟܘܼ ؟ نصر
 ܪܙܲܕܵܐ ؟
 ܩܘܿܦܪܵܢܵܐ ؟ سقيفة
 ܦܘܿܪܝܵܝܵܐ ؟
 ܓܘܿܠܵܙܘܿ ؟
ܠܥܸܒܼܵܕܵܐ ܫܘܼܗܵܪܵܐ ܡܸܓ̰ܸܕ (حقاً)  ܠܹܐ ܝܠܵܐ ܪܲܢܕܵܐ ܛܵܠܝܼ ܣܲܒܵܒ ܕܒܹܐܬܼܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܠܚܙܘܹ̈ܐ ؟ التباهي لا ينفعني حقا لأنني سأتعرض إلى نظرة سلبية
ܓܪܵܙܠܕܵܐ ܐܲܘܿ ܓܪܵܙܠܬܵܐ  اسم امرأة
 ܣܟܼܟܼܝܵܢܘܿܬܼܵܐ ؟
 ܦܘܿܫܓܝܼܢܹܗ خربان
  ܡܘܿܐܝܼܠܘܿܢ جاؤوا به
 ܡܘܿܐܝܼܬܵܐ ؟ قـَسَم
ܓܘܿܠܦܬܹܗ  أجنحته
  ܓܘܿܪܕܢܵܝܵܐ ؟
ܐܲܣܟܵܪܝܼ  جيشي
 ܫܫܲܚـܵܢܹܐ  بنادق
 ܪܪܲܝܼـܵܢܹܐ   ناظرون
ܡܫܲܬܪܵܝܘܬܼܵܐ ؟
ܓ̰ܵܣܬ ؟
ܩܲܕܥܵܐ  قضاء (مثل قضاء وقدر)
ܪܘܦܝܬܼܵܐ  متروكة أو رف
ܢܗܲܟܪ ؟
ܒܟ̰ܠܵܟ̰ܵܐ  يسوق
ܟ̰ܢـܵܐ   ذقن
ܪܓܕܠܹܗ  ارتجف
ܩܵܫܕܪ  يتحرش، يتجرأ
ܛܝܘܦܹܐ  طية
ܗܘܿܝ ܙܵܪܝ يوافق
  ܙܲܩܡܵܐ ؟
 ܚܘܿܣܕܵܓܵܐ أذى
ܪܿܣܬܵܐ   ؟
 ܛܵܡܘܿܙ تموز
 ܣܣܲܟܵܢܝ ؟
  ܪܫܲܒܵܐ ؟
  ܙܕܠܲܬܼܵܐ ؟
ܓܡܝܼܛܵܐ مقمط
  ܡܵܡܘܿܢܵܟ ܒܓܵܘܿ ܐܝܼܪܵܢ عمّك في ايران
ܟܲܠ ܐܲܢܵܫܵܐ ܓܲܪܘܿܙܹܐ ܒܥܹܕܼܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ؟ يكرز
 ܬܵܐ ܕܫܵܒܼܩܵܬ ܠܝܼ ܓܵܘܿ ܚܝܼܘܿܬܼܵܐ  ܒܚܘܼܒܵܐ ܟ̰ܘܼܓܒܸܢܵܐ مسلح ܘܲܝܘܼܬܪܵܢܵܐ؟
ܒܪ ܒܝܘܼܬܵܟܼܝ بعد حبك ܡܵܠܦܬ ܗܘܵܐ ܠܝܼ ܒܫܡܘܿܟ ܛܵܒܵܐ ܟܡܵܐ ܚܸܓ̰ܒܘܼܢܝܹܐ حساب ؟ ܕܪܵܪܢܵܢܹܐ ؟

3
رحم الرب الشهيد الأب يوسف عادل عبودي وأسكنه ملكوت السماء وألهم أهله وأصحابه ورعيته الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم.

ثمة سؤال يطرح نفسه في هذه المناسبة الحزينة.

طالما إن رجال الدين المسيحيين أصبحوا هدفاً لعتاة الارهابيين المجرمين المتسترين وراء قناع المقاومة أليس من المعقول مطالبة الحكومة العراقية بتعيين حراس مسلحين للدفاع عنهم وحمايتهم؟

مجرد سؤال!

سامي خمو

4
الأستاذ الفاضل أمير،

تلقيت من حضرتك رسالة شخصية تستفسر عن معاني بعض الكلمات السريانية الصعبة. وتعميماً للفائدة أدرج فيما يلي قائمة بتلك الكلمات ومعانيها المحتملة. وقد أعدت هذه المعاني بالتعاون مع الأستاذ الفاضل أوراهم يلدا صاحب مكتب الاتكال في شيكاغو.

أرجو من الإخوة الأعضاء الأفاضل في عينكاوة التفاعل وإبداء الملاحظات المفيدة.


ܐܡܐ ܠܫܢܘܢ   أم الألسن
ܙܵܝܢܘܟܹܐ   اسم فتاة، مصغـّر "زينة"   
ܓܝܼܠܵܢܝܼ   أعشاب
ܐܘܿܝ ܘܵܙܹܐ   "يا وزّة" كنية امرأة رشيقة القوام   
ܗܵܠܵܐ ܐܘܲ ܗܲܐܠܵܐ   هلا و هلا (تعبير عربي)
ܗܵܠܵܐ   هلا (تعبير عربي)
ܙܘܿܙܵܢܵܐ   مراعي، منتجعات
ܢܘܵܓܝܼܝܹܐ (ܢܘܓ̰ܝܼܝܵܐ)   على الأكثر نوچیا، قبيلة آشورية
ܙܡܙܘܿܡܹܐ   يرن، يحدث صدى
ܒܵܪܘܿܙܹܐ   أشياء جافة، ناشفة
ܬܲܢܬܘܿܪܹܐ   يرج، يهز، يقذف، يطارد
ܬܵܙܝܼ    تعزية
ܬܘܿܡܣܵܐ (ܬܘܡܙܐ)   مندهش، مستغرب         
ܚܪܓ̰   خرج، ضريبة الدخل أو ضريبة العقار
ܢܙܝܙܹܵܐ   ضعيف
ܟ̰ܝܒܘܿܢ (ܟ̰ܝܒܘܿ)   برافو، عافرم
ܙܘܿܙܵܢܵܐ   مراعي، منتجعات
ܦܟܼܝܵܢܵܐ (ܦܩܚܢܐ)   متورد
ܒܪܒܝܹܐ   راعيات الغنم
ܒܠܝܵܝܵܐ   يبكي، يندب، يرثي الموتى
ܒܪܩܠܬܼܵܐ   مواجهة، التسبب في التعثر
ܩܡܲܨܬܵܐ   1) الإمساك بالشيء 2) الغمز   
ܬܢܝܼܗܘܿܬܼܵܐ   العزلة، الانعزال
ܪܘܿܪܵܢܵܐ (على الأكثر ܪܘܿܕܵܢܵܐ)   هزّة أرضية   
ܛܪܬܼܵܐ   يدفع، يشق الأرض بالمحراث
ܛܵܡܘܿܙ   تموز؟
ܟ̰ܘܿܟܹܐ   فراخ العصافير
ܟ̰ܢܟܵܐ   صدأ
ܒܪܡܵܠܝܼ   براميل
ܠܘܿܠܟܝܼܬ ܐܘܿ ܠܘܿܠܓܝܼܬ (ܕܪܓܘܫܬܐ)   (أنبوب مبولة الرضّيع يركب في المهد)
ܡܲܛܘܵܐ   شوي
ܟܡܲܒܘܿܠܝܼ   (ربما) يصطحب
ܟ̰ܟܟ̰ܟ   صوت التكتكة (صوت القطار)
ܫܘܿܒܵܬܝܼ   قحّات (جمع قحة)، سعال
ܚܘܿܝܨܵܐ ܐܘܿ ܟܼܘܿܝܨܵܐ   متوتر، محبط   
ܣܘܿܝܼܩ   يصعد، يسوق
ܝܵܪ ܕܠܲܠ    حبيبي المدلل
ܣܲܢܓ̰ܵܩܝܼ   مشابك الغسيل
ܣܢܲܕܝܼܵܐ   (ربما) مساند

لم نجد معاني مفيدة للكلمات التالية في المصادر المتوفرة لدينا، ولكي تساعدنا في العثور على معانيها نرجو ذكر السياق الذي وردت فيه هذه الكلمات ومن المفضل وضعها في جمل مفيدة.


ܪܘܿܣܬܵܐ       
ܫܢܘ ܿܘܪܝܫ   
ܝܵܠ
ܝܼܒܠܘܿܣ
ܙܲܩܡܵܐ
ܫܢܘܿܘܪܝܫ
ܪܘܿܣܬܵܐ 
ܝܘܿܪܵܐ   
ܬܘܿܡܣܵܐ
ܣܣܲܟܵܢܝ
ܪܫܲܒܵܐ
ܐܵܘܿܕܲܥܬܿ
ܡܲܒܪܙܵܐ ܐܘܿ ܡܦܪܙܵܐ   
ܒܣܲܣܸܬܵܐمع خالص الود،

سامي خمو
عضو مشرف في جمعية المترجمين واللغويين العرب

5
الأستاذ الفاضل المعلم الأديب ميخائيل ممو،

ألف مبروك على التكريم الذي تستحقه عن كفاءة وجدارة. فمؤهلاتك وأنشطتك في المجالات التعليمية والأدبية باللغتين الآشورية والعربية تعتبر إنجازات ومصدر فخر لشعبنا الآشوري الكلداني السرياني.

فإلى مزيد من الإبداع.

مع خالص الود،

سامي خمو
عضو مشرف في الجمعية الدولية للمترجمين العرب (واتا).

6
الأخ الفاضل Sonylanguage

فيما يلي الإجابات على استفسارات اللغوية لمعاني الكلمات باللغة السريانية (الآشورية):

ܛܠܓܵܢܘܼܬܵܐ ؟ لا أدري. (ربما مشتقة من العربية "الطلاق" أو يقصها حرف القاف في البداية لتصبح "ܩܛܠܓܐܢܘܬܐ" "الانتحار")
ܒܵܪܘܿܙܹܐ ناشف، جاف
ܬܲܢܬܘܿܪܹܐ صرخ به وطرده
ܝܘܿܠܹܝܛܵܐ اسم امرأة

من المفيد ذكر السياق الذي وردت فيه الكلمات المذكورة لكي يمكن توخي الدقة في الإجابة. وحبذا لو أمكن طرح أسئلتك داخل هذا المنتدى لكي يتفاعل معنا بقية الإخوة الأعضاء للاستفادة والإفادة.

مع خالص الود.

سامي خمو

7
الإخوة الأفاضل،

تلقيت رسالة خاصة من أخ فاضل يستفسر فيها عن عدد من المصطلحات السريانية ومعانيها باللغة العربية. وتعميماً لفائدة الجميع وتفاعلهم معنا لسبر غور لغتنا إدرج فيما يلي تلك المصطلحات ومعانيها باللغة العربية. وقد أعدت هذه الإجابات بالقدر الذي يتيحه لنا معرفتنا المتواضعة بلغتنا الأم واعتماداً على المصادر المتوفرة. والكمال لله.

بعض المصطلحات مستوردة إلى لغتنا من لغات أخرى فإن دل هذا على شيء فإنه يدل على قوة لغتنا ومقدرتها على استيعاب المصطلحات من لغات أخرى مثلها مثل اللغة الانكليزية.

بعض المصطلحات لم أعثر على معانيها. فوضعت أزاءها علامة السؤال ؟ لعل أحد الإخوة الأفاضل يتمكن من العثور على معانيها ويسد الفراغ.

أرجو من الإخوة الأفاضل المتمكنين من اللغة السريانية والتفاعل معنا وإبداء الرأي في صحة المعاني وتعدليها إذا لزم الأمر.

إعدت هذه الإجابات بالتعاون مع الأستاذ اوراهم يلدا صاحب مكتبة الاتكال في شيكاغو:

ܛܲܠܝܼܘܿܣ   طفل
ܗܸܓܼܡܘܿܢ   حاكم
 ܙܘܿܣ   كبير آلهة اليونان
ܐܵܢܲܢܩ̈ܘܿܣ    ضرورة
ܐܵܩܵܐܩܘܿܣ   محيط، بحر عظيم
ܙܘܿܢܘܿܣ   مصطلح فلكي
ܐܵܐܝܼܘܿܣ   شعب
ܛܵܦܘܿܣ   أفطس
ܠܹܐܘܿܣ   إله 
ܕܘܿܟܣܘܿܣ   استقامة    
ܩܝܼܢܕܹܢܘܿܣ   خطر
ܡܙܪܵܥܵܐ    ?ربما مزرعة
ܪܲܫܛܵܐ   بزر، بذر الورد
ܫܵܙܵܕܵܐ   أمير
ܡܣܲܚܦܵܢܬܐ   هدم، تدمير
ܟ̰ܝܡܘܢ   ؟
ܝܵܠ   ؟
ܓܘܙܵܠ   فتاة جميلة، اسم امرأة
ܙܵܝ   ؟
ܢܘܟܹܐ   ؟
ܢܵܙܝ   ?اسم امرأة، يتدلل
ܠܵܪܓܵܕܵܐ   يعزف
ܚܣܕܵܕܵܐ   حسود
ܩܘܿܫ   دق، يطرق
ܠܵܚܘܡܵܐ   جميل
ܡܪܝܼܬܵܐ   ؟ (ربما مريضة)
ܐܠܦ   حرف الألف
ܫܢܘܿܘܪܝܫ   ؟
ܒܸܕܝܵܨܵܐ   يفرح
ܩܵܩܘܵܢܝ   قبج، حجل 
ܣܩܝܛܵܐ   راكع
ܦܣܵܠܹܐ   ينحت، يكسر
ܬܡܣܬܵܐ   تنظيف
ܦܵܠܹܐ   ?ربما فال أو يفرز
ܬܵܙܝܼ   تعزية
ܝܘܿܪܵܐ   ؟  ربما اسم رجل
ܥܕܢܐ   وقت، زمن
ܐܢܫܠܗܘܢ   ؟
ܡܣܟܼܵܢܵܐ   ؟ ربما تدفئة
ܡܚܕܘܪܵܐ   ؟ ربما يدوّر
ܬܘܿܡܣܵܐ    ؟
ܓܙܢܟܼ   ؟
ܟܠܚܵܢܵܐ   عبوس، مكشر الوجه
ܫܘܪܬܚ   وفرة
ܚܡܨܵܐ   حامض
ܢܙܝܙܹܐ   ضعيف
ܪܘܿܣܬܵܐ   ؟
ܟܟ̰ܝܼܚܵܐ   مرهق (لغة حديثة) مكتشف (لغة قديمة)
ܗܘܝܡܵܢ   عربون
ܡܓ̰ܠܘܓ̰ܐܹ   يتلألأ
ܒܣܬܵܝܘܬܼܵܐ   ألفة، رفع الكلفة
ܥܘܿܕܼܵܠܵܐ   لوم
ܓ̰ܢܓ   صدأ
ܘܵܝܪܵܢ   أطلال
̰ܠܵܫܬܵܐ   ثقب الزر
ܟ̰ܖ̈ܕܵܩܹܐ   خيمة
ܢܵܓ̰ܝܼ   ؟ (ربما ينجو)
ܟ̰ܟܵܐ   سلاح
ܚܪܓ̰   خرج
ܦܛܪܸܡ   تطعيم النباتات
ܦܵܝܘܲܢܕ   تطعيم فرع شجرة (باللهجة الإيرانية)
ܦܘܼܛܪܸܡܵܐ   نبات مطعم بنبات آخر
ܒܵܪܵܒܵܪ   متساو، معادل، الند للند
ܠܲܕ   ؟
ܢܓܼܘܼܠܘܿܢ   جلاء، هروب
ܒܵܢܟ̰ܪܝܹܐ   ؟

مع خالص الود،

سامي خمو


8
نتاجات بالسريانية / رد: نينواي
« في: 07:36 07/02/2008  »
الأخ الفاضل الشاعر الفذ حنا شمعون،

شكراً على الإيضاحات الوافية.

في الواقع مصطلح "دراري" يعني مصارعين، مقاتلين، مكافحين، أبطال حسب قاموس المطران أوجين منّا. وهذا المصطلح ينسجم تماماً مع السياق الذي استخدمته في قصيدتك الرائعة إذ من الطبيعي أن يكون المرء شجاعاً لكي يكون مقاتلا أو بطلا أو مصارعاً.


مع خالص الود، وإلى مزيد من الإبداع.

سامي خمو

9
الشاعر القدير أخيقر ماما،

قصيدة جميلة تزخر بصور حزينة تعبر عن الشعور بالإحباط واليأس بسبب التقصير عن إنجاز ما تصبو إليه نفسك التواقة إلى التقدم بخطوات حثيثة لكي ترفع من شأن أمتك.
ولكن لماذا هذا الجلد الموجع للذات؟ إلا تعلم إن اليد الواحدة لا تصفق وإن التقدم يحتاج إلى عمل جماعي؟

يكفي إنك تساهم بقدر إمكانياتك في الحث على الرقي والتقدم بأشعارك الجميلة.

مع خالص الود.

سامي خمو

10
نتاجات بالسريانية / رد: نينواي
« في: 07:31 04/02/2008  »
الأستاذ الفاضل حنا شمعون،

احسنت مع التهنئة الحارة على هذه القصيدة الرائعة.

أرجو أن أوضح أولا إنني من عشاق اللغة السريانية/الآشورية/ الكلدانية. وتحت يدي مجموعة متنوعة من القواميس الآشورية والكلدانية والسريانية.

لذلك أرجو أن تشرح لي معنى مصطلح "سولايا" في هذا المقطع "دباصر بصخا وسولايا".

كما توقفت عند مصطلح "دراري" ومعناه "الشجعان" في أسفل القصيدة. وقد بحثت في القواميس الأشورية والكلدانية ولم أجد هذا المصطلح بمعنى الشجعان بل وجدت كلمات أخرى بهذا المعنى مثل: لباني، زخمي، گوری، طناني، لبيبي، مردي. فأرجو أن تدلني على المرجع الذي استقيت منه هذا المصطلح راجياً أن يؤدي هذا التفاعل إلى منفعة جميع القراء الأفاضل.

مع خالص الود،

سامي خمو

11
عزيز المشرف على موقع عنكاوا،

يسرني أن أتبرع بملغ 50 دولارا للموقع. فهل يمكن استلام التبرع عن طريق PayPal أو MoneyBooker أرجو إعلامي عن طريقة التبرع.

مع فائق التقدير والاحترام،

سامي خمو

12
عزيزي أخيقر ماما،

قصيدة مؤثرة جداً تمس شغاف قلب كل ناطق باللغة السريانية.

أرجو أن يتسع صدرك لملاحظة صغيرة حول استعمال كلمة "يوترانن" في البيت التالي:

خيلن لبولاغى    لشمطّا ديوترانن

فكلمة "يوترانا" تعني "الربح". ولا أعتقد إنك تقصد الكلام عن "الربح" في هذا البيت. ولكن الكلمة التي ينبغي استخدامها هنا هي "يورتانن" وتعني "التراث" أو "heritage". أنظر قاموس أوراهم للغة السريانية.

مع خالص الود،

سامي خمو

صفحات: [1]