عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - S. Hariri

صفحات: [1]
1
نتاجات بالسريانية / رد: TATTOO
« في: 16:12 17/06/2020  »
ܡܝܲܩܪܵܐ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܢܲܡܐܹܝܠ
ܫܠܵܡܹ̈ܐ ܝܑܼܫܘܿܥܵܝܹ̈ܐ ܩܲܒܸܠ.
ܟܬܸܒܼܠܝܼ ܐܵܢܵܐ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܥܲܠ ܐܸܓܲܪܬܘܼܟܼ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܐ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܝܘܸܢ ܕܚܸܙܝܵܠܘܿܟܼ. ܘܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܒܲܪܝܼܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ.
samzcherry@yahoo.se
 ܘܝܵܘܡܹ̈ܐ ܢܝܼܚܹ̈ܐ ܘܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ. ܘܦܘܼܫ ܒܲܫܠܵܡܵܐ.
ܡܝܲܩܪܵܢܘܼܟܼ
 ܣ.ܚ.

2
نتاجات بالسريانية / رد: TATTOO
« في: 21:18 15/06/2020  »
ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܢܲܡܐܹܝܠ ܡܚܲܡܣܸܢ ܒܡܵܪܝܵܐ.
ܫܠܵܡܹ̈ܐ ܣܒܼܝܼܣܹ̈ܐ ܘܟܸܢ.
ܐܝܼܬܠܝܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܒܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܠܲܢ. ܘܪܵܒܵܐ ܒܚܵܕܸܢ ܐܸܢ ܟܲܬܒܸܬܠܝܼ ܥܲܠ ( sami.hariri@outlook.com) ).
ܘܦܘܼܫ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܘܟܘܼܫܵܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܟܠܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ.
ܫܲܪܝܼܪܟܼܘܿܢ
ܣ.ܚ

3
نتاجات بالسريانية / رد: TATTOO
« في: 20:13 14/06/2020  »
ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܵܐ ܢܲܡܐܹܝܠ.
ܫܠܵܡܹ̈ܐ ܘܝܘܼ̈ܐܵܒܹܐ ܩܲܒܸܠ.
ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܩܵܐ ܡܛܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܟܼ ܠܐܵܗܵܐ ܡܸܫܬܵܘܬܦܵܢܘܼܬܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ. ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܒܟܠ ܚܘܼܒܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܩܵܪܘܼܟܼ ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܙܟܼܪܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕ(ܐܲܦ̮ܣܲܪ) ܪܹܗܵܢܵܐ ܬܫܝܼܪܝܼ.     
ܩܵܘܵܐ ܚܠܝܼܡ ܘܐܘܼܦܩܹ̈ܐ ܦ̈ܐܲܝܵܐ.
ܠܕܝܼܠܟܼ ܣ.ܚ.

4
ܫܠܵܡܵܐ ܘܟܸܢ:
ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܓܲܒܝܵܬܼܵܐ ܡܼܢ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܥܩܘܿܒܼ ܕܲܣܪܘܿܓܼ ܕܪܲܟܸܒܼ ܐܸܢܹܝܢ ܥܲܠ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܵܪܝ ܐܲܦܪܸܡ ܪܲܒܵܐ ܠܩܵܪܘܿܝܹܐ ܕܝܼܠܵܟܼ ܡܫܲܟܸܢ ܐ݇ܢܵܐ.

ܣܢܹܐܓܼܪܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܕܲܗܘܵܐ ܦܘܼܡܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ:
ܘܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܹܗ ܫܲܪܒܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ݂܀
ܢܸܒܼܥܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܡܲܝܵܐ ܒܪ̈ܝܼܟܹܐ ܐܲܪܕܝܼ ܒܐܲܪܥܲܢ:
ܘܒܹܗ ܐܸܬܼܪܲܒܝܼ  ܥܵܒܼܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ܀
ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܲܥܒܼܝܼܕܵܬܹܗ:
ܕܟܲܕܼ ܥܵܒܸܕܼ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܢ ܡܲܠܸܦ ܗ݇ܘܵܐ ܠܲܕܫܵܡܲܥ ܠܹܗ܀
ܪܗܝܼܛܪܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܕܲܠܝܵܘܢܵܝܹܐ ܙܟܼܵܐ ܒܲܣܘܵܕܹܗ:
ܕܒܲܚܕܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܨܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܢܸܚܒܘܼܫ ܪܲܒܘܼ ܫܲܪܒܝܼܢ܀
ܝܲܡܵܐ ܕܡܹܐܡܪܹܐ ܕܗܵܐ ܪܵܕܹܝܢ ܒܹܗ ܟܠ ܐܵܡܘܿܪܝܼܢ:
ܘܠܵܐ ܓܵܫܘ ܥܘܼܡܩܹܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܘܼܬܹܗ܀
ܗܵܢܵܐ ܕܲܗܘܵܐ ܢܝܼܣܵܢ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܠܲܢ:
ܘܲܒܼܡܲܕܪܵܫܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܦܸܩܚܹܐ ܪܘܲܙ ܥܹܕܵܬܲܢ܀
ܗܵܢܵܐ ܕܐܲܚܸܬܼ ܢܸܫܹܐ ܠܕܲܪܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ:
ܘܲܒܼܪܲܦܝܵܬܼܵܐ ܢܨܲܚ ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܟܼܠ ܝܘܼܠܦܵܢܝܼܢ܀
ܗܵܢܵܐ ܕܲܗܘܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܠܟܼܠܵܗܿ ܐܲܪܡܵܝܘܼܬܼܵܐ:
ܘܒܹܗ ܐܸܬܼܩܲܪܒܲܬ̤ ܬܸܡܛܸܐ ܠܫܘܼܦܪܹܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀
ܗܵܢܵܐ ܕܲܗܘܵܐ ܪܗܝܼܛܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܹܝܬܼ ܣܘܼܪܝܵܝܹܐ:
ܘܟܼܠ ܡܲܠܦܵܢܹܐ ܡܸܢܹܗ ܘܲܠܟܼܵܐ ܒܹܗ ܐܸܬܼܝܲܬܲܪ܀
ܘܩܵܘܵܐ ܚܠܝܼܡ.

5
ܐܲܚܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܐܲܚܝܼܩܲܪ ܢܛܝܼܪ ܒܡܵܪܲܢ.
ܡܸܫܬܵܘܬܦܝܼܢܲܢ ܥܲܡܟܼܘܿܢ ܒܚܲܫܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܵܐ ܢܝܼܢܘܿܣ ܢܝܼܪܵܪܝܼ ܘܲܡܩܲܪܒܼܝܼܢܲܢ ܒܘܼܝܵܐܹ̈ܐ ܠܸܒܵܢܵܝܹܐ̈ ܠܹܗ ܘܲܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܲܝܬܵܝܵܘ̈ܗ‏ܝ ܘܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܘܗ‏ܝ.
ܘܫܵܐܠܝܼܢܲܢ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܠܢܲܦܫܹܗ ܕܲܡܢܵܚܵܐ. ܡܲܪܝܵܐ ܢܝܼܢܝܼܚܝܼܘܗ‏ܝ ܘܲܢܣܝܼܡܝܼܘܗ‏ܝ ܒܥܘܼܒܹܐ̈ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡܵܝܹܐ̈ ܘܐܵܘܵܢܹܐ̈ ܡܲܠܝܲܝ ܢܘܼܗܪܵܐ
ܘܢܸܬܸܠ ܠܹܗ ܚܲܝܹܐ̈ ܐܲܡܝܼܢܹܐ̈ ܕܠܵܐ ܥܵܒܼܪܝܼܢ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܪܹܝܢ.
 
Sami Hariri6
ܡܝܲܩܪܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ
ܫ̈ܠܵܡܹܐ ܥܲܡ ܐ̈ܝܼܩܵܪܹܐ ܠܵܟܼ ܡܩܲܪܸܒܼ ܐ݇ܢܵܐ.
ܛܵܒܼ ܡܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܥܲܠ ܛܲܣܪܵܪܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܗܿܘ ܕܲܒܼܡܹܐܡܲܪܬܼܵܟܼ ܦܲܢܸܟܼܬ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢܲܢ. ܛܲܣܪܵܪܵܐ ܕܲܒܼܥܘܼ̈ܡܩܹܐ ܕܩܸ̈ܛܪܹܐ ܕܲܠܓܘܼܫܡܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܐܲܒܼܪܸܡܘ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܒܲܣܒܸܣܘ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܢܸܚܘܿܬܼ ܘܢܸܫܪܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܛܲܣܪܵܪܵܐ ܕܡܲܚܫܲܒܼܬܹܗ ܡܥܲܠܝܵܐ ܗܿܝ ܡܼܢ ܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܸܒܬܼܵܢܵܝܬܵܐ ܘܡܸܬܼܒܲܝܬܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܲܒܵܢܵܝܬܵܐ ܘܦܲܢܵܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܢܵܝܬܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܲܚܕܼܵܝܘܼܬܲܢ ܡܥܲܪܙܵܠܘܼ ܥܲܪܙܸܠ ܘܠܐܝܼܬܘܼܬܲܢ ܡܪܲܟܵܫܘܼ ܪܲܟܸܫ، ܘܲܠܠܝܬܵܝܘܼܬܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܦܝܵܐ ܘܲܕܼܪܝܼܫܵܐ ܡܫܵܘܝܵܢ ܕܒܼܵܗܿ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܠܵܢ ܕܡܵܐܸܫ ܒܥܲܡܛܵܢܵܐ  ܡܸܨܛܲܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܪܲܗܛܹܗ ܡܲܩܸܠ. ܛܲܣܪܵܪܵܐ ܕܡܲܡܪܲܚ ܕܲܢܣܝܼܡ ܕܡܹܗ ܒܲܙܘܵܪܹܗ ܘܡܵܬܲܚ ܓܪܸܡܚܲܨܹܗ ܓܵܫܘܿܪܵܐ ܕܢܸܥܒܪܘܿܢ ܒܲܝܬܼܵܝܵܘ̈ܗܝ ܢܲܗܪܵܐ ܕ̈ܡܵܠܹܐ ܘܲܕܼܛܘܼ̈ܪܦܹܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܲܢܦܹܐܫܵܐ ܡܸܫܬܲܟܲܚ. ܐܘܿ ܡܵܪܝ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܓܵܥܹܐ ܐܲܝܟܼ ܗܿܘ ܦܲܪܢܘܼܫܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܕܡܼܢ ܢܘܼܓܼܪܵܐ ܕܲܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܒܸܐܓܲܪܬܼܵܟܼ ܕܲܠܘܵܬܼ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܓܲܒܪܐܝܠ ܐܦܪܐܡ  ܕܒܲܟܼܬܼܵܒܹܗ ܕܐܸܓ̈ܪܵܬܼܵܐ ܦܪܲܣ  ܓܵܥܹܐ ܘܐܵܡܲܪ:  ܠܵܐ ܥܲܕ ܡܲܨܝܵܐ ܕܐܹܣܲܝܒܲܪ ܦܬܼܝܼ̈ܠܵܬܼܟܼܘܿܢ ܘܠܵܐ ܡܛܲܟܣܘܼܬܼܵܐ ܕܒܸܪܡܲܬ ܠܬܲܓܪܘܼܡܬܼܵܐ ܕܝܼܠܟܼܘܿܢ ܐܘܼܡܬܼܵܢܵܝܬܵܐ ܘܥܹܐܬܵܢܵܝܬܵܐ.
ܡܵܘܕܸܐ ܐ݇ܢܵܐ ܠܵܟܼ ܛܵܒܼ ܥܲܠ ܣܝܵܡܵܟܼ ܗܵܢܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܥܝܵܕܼܵܐ ܠܡܲܚܫܲܒܼܬܼܵܐ ܡܒܲܠܗܸܐ ܘܲܠܡܘܼܚܵܐ ܡܦܲܪܩܵܥܘܼ ܡܦܲܪܩܲܥ.
Sami Hariri

7
او المواصلة على
sami.hariri@speedmail.se

8
ܐܲܝܟܼ ܓܲܫܲܩܬܵܐ ܓܵܘ ܡܟܲܢܲܫܬܵܐ ܕܨܘܼܪ̈ܬܼܵܐ (ܐܠܒܘܿܡ) ܕܙܲܒܼܢܹܐ̈ ܥܒܼܝܼܪܹܐ̈ ، ܝܚܵܙܲܚܠܘܿܢ ܬܘܼܟܼܪ̈ܘܼܢܝܹܐ ܕܚܲܝܘܼܬܲܢ ܡܼܢ ܓܵܘ ܟܵܘܹ̈ܐ ܕܡܘܼ̈ܫܚܵܬܘܼܟܼ ،
ܚܲܝܸܬ ܦܗܕ

9
الاستاذ إدي بيت بنيامين المحترم.
تحياتي واتمنى ان تكون والعائلة بخير، وشكرا لنشرك هذا المقال المفيد.
الصلاة التي ذكرتها من كتاب الخذرا والتي تعبر عن قوة صلاة الملك حزقيا فبالرغم من قصرها  لكن تجد فيها ركام من المغالطات الفظيعة. وللاسف ونحن في الالفية الثالثة لكن لم ينتبه اليها احد من آباء الكنيسة المشرقية بكل طوائفها. يقول كاتب هذه الصلاة  بان ( جحافل الملك سنحاريب والتي تحشدت ورافقتها امم وشعوب وقبائل من بابل واشور ومصر وبيث نهرين وسوريا، انظر كم هي كثيرة الشعوب لاكنها لم تقاوم امام الصلاة) وكأن الملك الاشوري سنحاريب كان لديه جيش من المرتزقة ومنها من مصر وبابل كما يذكر. والكتاب المقدس يكشف بكل وضوح بان قوات عسكرية مصرية كانت مهيئة للقتال بجانب الملك اليهودي حزقيا وليس العكس كما في الصلاة التي يبالغ الكاتب فيها. انظر الى ما قاله ربشاقى لملك يهوذا حزقيا: الملوك الثاني 18: 21 (فالان هوذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على مصر التي اذا توكا احد عليها دخلت في كفه و ثقبتها هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه)  وفي نفس الوقت كان يحكم في بابل الملك مردوخ بلادان الثاني الذي اقام حلف مع ملك يهوذا حزقيا وحرضوا مدن يهوذا وفلسطين للعصيان والتمرد ضد ملك اشور سنحاريب والذي اي سنحاريب بعد حملته العسكرية الثالثة (المذكورة في الملوك 18)على كل مدن الساحل الشرقي للبحر المتوسط واخضاعها، زحف نحو بابل وابادها عن بكرة ابيها وولى مردوخ بلادان هاربا نحو عيلام والتي مات فيها. وباعتقادي من هناك ارسل رسائله  الى حزقيا المهزوم (الملوك الثاني 20 :12) .
لقد ذكر الكتاب المقدس آية واحدة فقط عن هذه الواقعة وهو ما جاء في الملوك الثاني 19: 35 (و كان في تلك الليلة ان ملاك الرب خرج و ضرب من جيش اشور مئة الف و خمسة و ثمانين الفا و لما بكروا صباحا اذا هم جميعا جثث ميتة) ولكن دعني عزيزي إدي ان انفض الغبار عن مسلة الملك سنحاريب وانقل لك تفاصيل التفاصيل وبعد سرد مطول عن كل المدن الساحلية والملوك  المخضوعين او المتمردين حيث يقول:
اما عن حزقيا اليهودي فانه لم يخضع لنيري ففرضت حصارا على 46 مدينة من مدنه القوية والقلاع المحاطة باسوار واعداد كبيرة من القرى الصغيرة في الجوار وقد تغلبت عليهم بواسطة سدود ترابية تم دكها جيدا ومجانيق القصف المساقة قرب الاسوار مدعوما بهجوم جنود المشاة. اخرجت منها 200,150 شخصا من شبان وكهول  ذكور واناث ومن الخيول والبغال والحمير والجمال والابقار الصغيرة والكبيرة وجعلتها في عداد الغنائم. وجعلت حزقيا شخصا سجينا في اورشليم في بيته الملكي كطير في قفص. وقد طوقته  بالسدود الترابية  للتضيق على الذين كانوا يتركون ابواب مدينته. لقد قطّعت مدنه التي سلبتها عن بلاده واعطيتها الى متينتي ملك اشدود وفادي ملك اقرون وسيلبيل ملك غزة. هكذا انقصت بلده واكثرت من الجزية وهدايا (الكترو) المطلوبة لي كسيده الاعلى التي فرضتُ عليه فيما بعد، اضافة على الجزية السابقة التي تسلم سنويا. حزقيا الذي حشد الفرق العسكرية الممتازة وفرق الغير نظامية لتقوية اورشليم كانوا قد فروا بعدما امتلكهم الذعر من هيبة سيادتي. ارسل حزقيا فيما بعد الجزية الى نينوى مدينتي الشامخة مع 30 طالين من الذهب و800 طالين من الفظة واحجار كريمة والكحل وقطع كبيرة من الاحجار الحمراء وعربات المرصعة بالعاج وكراسي (نيميدو) مرصعة ايظا بالعاج وجلود الفيلة واخشاب (الابينوس) وصناديق خشبية وكل انواع المقتنيات الثمينة وبناته والسريات (زوجات غير شرعيات) وموسيقاريين من ذكور واناث. ولكي يرسل الجزية ويؤدي الانحناء للاحترام كعبد ارسل مراسله الشخصي.
ولك هنا بعض المقتطفات من المسلة بلغتنا الاكدية الرائعة:
خزقيائو يائودايا شا لا ايكانوشو آنا نَريّا 46 ألانيشو دَننوتي بيت دوراني والاني صخروتي شا ليميتيشونو شا نيبا لا إيشو اينا شوكبوس أررامَ و قيتروب شوبي ميتخوص زوك شيبي، بيلشي نيكسي و كلبانات ألمَ اكشود 200,150 نيشي صَخَير رابي زيكر (ذكور) وسيننيش (اناث) سيسي برّي امَري كمملي .
اعتذر عزيزي إدي عن الاطالة واللغة العربية التي لست من هواة الكتابة بها.
ونحنوا منتظرين عودتك للكتابة في هذا المنتدى
ودمتم في رعاية الرب

10
الاخ العزيز تيري
اتمنى لك وللاخوة المحاورين اسعد واطيب الاوقات بحلول عيد القيامة المجيد.
في المكتبة العامة في المدينة التي اقيم فيها في السويد كان هناك عدد ليس بالقليل من الكتب بلغتنا ، ولانها لم يتم استعارتها لمدة طويلة جدا تم نقلها الى الخزانات في الطوابق السفلى تحت المكتبة. ولاكنها لم ترفع من برنامج الحاسوب لو اراد احد القراء البحث عنها واستعارتها . استطعت شراء بعض هذه الكتب ومنها المروج النزهية المجلد الاول للمطران اوجين منا وكتاب قواعد اللغة للاب يوسف قليتا لان المكتبة كان لها عدة نسخ من هذه الكتب. حاولت شراء كتب اخرى او استعارتها بعد فترة فعلمت من العاملين هناك ان كل الكتب التي لم يتم استعارتها لفترة طويلة قد احرقت. الآن هناك اقل من عشرة كتب باقية  وللاسف ان لم يتم استعارتها فستجد طريقها للمحرقة دون شك وبعدها ستخلو المكتبة العامة من الكتب بلغتنا. للتذكرة فقط هناك ما لا يقل عن الفي شخص من ابناء شعبنا  في هذه المدينة وعدة كنائس واندية اجتماعية وثقافية عدا المقاهي الليلية  وسراديب القمار. ودمتم سالمين
 سامي حريري

11
لا ننسى الجار والصديق وزميل الدراسة في مدرسة ابو عبيدة بن الجراح بكل مراحلها في محطة تيوان (ط/1) الانبار. كم كان هادئا ومؤدبا طيب الكلام والقلب. ولا ننسى يوم رحيل والدته تريزا في الحادث المأساوي الذي صدم الجميع.  المواساة الصادقة لذوي الشهيد ولكل رفاقه واصدقائه من اهل تيوان. شكرا جزيلا للاستاذ كمال يلدو لنشره سيرة الشهيد الخالد اثير كوركيس.
سامي حريري

12
ܡܛܸܠ ܕܥܘܼܗ̈ܕܵܢܹܐ ܒܲܣܝܼܡܹܐ̈ ܓܕܼܵܕܹ̈ܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܬܲܩܝܼܦܹܐ̈ ܒܲܙܩܘܿܪܵܐ ܕ̈ܚܲܝܹܐ، ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܕܚܲܫܹܐ̈ ܢܘܼܗܪܗܘܿܢ ܥܲܫܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܡܲܨܡܲܚ.
ܐܘܿ ܐܲܚܘܿܢ: ܐܵܦܸܢ ܕܲܠܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕ̈ܚܲܝܹܐ ܠܡܸܙܓܲܪ ܒܐ̈ܝܼܕܲܝܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܠܵܐ ܢܵܦܩܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܲܒܼܕܘܼ̈ܟܼܪܵܢܹܐ ܛܵܒܹܐ̈ ܠܛܘܼ̈ܪܵܦܹܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܲܢܫܲܗܸܐ ܡܲܨܝܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܚܲܒܝܼܒܹܐ̈ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܒܼܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܠܕܼܘܼܟܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܒܼܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܢܵܣܒܝܼܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܗܵܘܬܼܵܐ ܥܲܡܝܼܩܵܐ ܒܠܸ̈ܒܵܘܵܬܼܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܫܵܒܼܩܝܼܢ.
ܒܘܼܝܵܐܹ̈ܐ ܠܸܒܵܢܵܝܹܐ̈ ܩܲܒܸܠ
ܣܵܡܝܼ ܚܲܪܝܼܪܝܼ

13
ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܙܵܗܸܪ ܕܘܿܕܵܐ
ܫܠܵܡܹ̈ܐ ܣܒܼܝܼܣܹ̈ܐ ܩܲܒܸܠ.
ܡܠܘܿܐܵܟܼ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܕܥܲܠ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܘܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܼܵܐ ܠܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܲܟܼܬܲܒܼ ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܲܢܲܢ ܒܲܪ ܡܲܥܕܵܢܝܼ ܥܲܠ ܒܵܠܵܐ ܡܲܣܸܩ. ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ:
ܟܵܘܫܵܟܼ ܒܐܲܬܼܪܵܟܼ ܡܦܝܼܫ ܐܝܼܩܵܪܵܟܼ ܐܘܿ ܦܵܪܘܿܫܵܐ
ܣܢܝܼ ܠܐܲܟܼܣܸܢܝܵܐ ܕܲܡܠܹܝܢ ܡܝܼܠܹܝ̈ܗܿ ܨܲܥܪܵܐ ܘܚܲܫܵܐ
ܡܝܲܩܲܪ ܣܲܥܪܵܐ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܼܓܲܐܹܐ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܪܹܫܵܐ
ܘܡܵܐ ܕܫܲܢܝܼ ܓܹܝܪ ܗܘܵܐ ܠܲܩܠܵܠܵܐ ܐܵܦ ܠܲܕܼܝܵܫܵܐ

ܗܘܲܝܬ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܒܟܼܵܬܼܘܿܒܼܘܼܬܼܵܟܼ ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܲܠܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܪܚܝܼܡܵܐ. ܘܩܵܘܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ         
ܣܵܡܝܼ ܚܪܝܼܪܝܼ

14
ܡܝܲܩܪܵܐ ܕ. ܒܲܫܝܼܪ ܛܘܼܪܵܝܵܐ
ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܟܸܢ.
ܠܕܲܫ̈ܢܹܐ ܘܲܠܪ̈ܘܼܡܝܵܢܹܐ ܕܡܸܬܬܲܣܪܚܝܼܢ ܠܗܵܢܵܐ ܘܲܠܗܵܢܵܐ ܠܟܼܵܐ ܘܲܠܟܼܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܩܲܠܸܣ ܐ݇ܢܵܐ. ܒܪܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܒܣܸܕܼܪܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܟܲܪ̈ܝܲܝ ܚܙܵܬܼܵܐ ܘܲܩܦܝܼ̈ܣܲܝ ܚܵܘܪܵܐ ܡܸܬܼܡܢܹܝܢ: ܠܟܼܠܲܢ ܝܼܕܼܝܼܥܵܐ. ܐܘܿ ܡܵܪܝ : ܐܸܢܵܐ ܡܿܢ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܡܬܼܝܼ̈ܚܲܝ ܚܵܘܪܵܐ ܘܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܵܐ ܢܲܓܝܼܪ̈ܬܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܠܡܸܚܫܲܠ ܣܢܝܼܩܝܼܢܲܢ ܥܵܢܹܐ ܐ݇ܢܵܐ. ܐܲܟܵܕܝܼ̈ܡܵܝܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܡܢܲܦܩܹ̈ܐ ܘܡܸܬܬܕܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܒܡܲܟܼܬܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܘܲܒܼܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܼܵܐ ܕܝܼܠܲܢ، ܐܲܝܟܼ ܐܸܡܪܵܐ ܕܲܥܠܵܬܼܵܐ ܠܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܠܝܼܩܲܪܬܼܗܘܿܢ ܡܸܛܸܠ  ܕܢܸܬܼܐܲܡܢܘܼܢ ܘܲܢܫܲܠܡܘܼܢ ܠܗܸܪ̈ܓܲܝܗܘܿܢ ܕܲܒܲܚܘ، ܣܛܲܪ ܡܼܢ ܥܲܣ̈ܩܵܬܼܵܐ ܡܲܫܘܼܚ̈ܬܼܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܕܲܣܒܲܠܘ ܘܣܵܒܼܠܝܼܢ ܕܥܲܝ̈ܢܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܥܲܡܨܝܼܢܲܢ. ܐܵܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܫܘܼܬܼܐܵܣܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܢܵܣܸܒܼ ܡܫܲܐܠܘܼܬܼܵܐ ܠܣܘܼܡܵܟܼܵܐ ܘܲܠܕܼܘܼܪܵܥܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ؟ ܘܲܢܛܲܝܸܒܼ ܠܗܘܿܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܵܐ ܘܢܸܪܡܸܐ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܕܢܸܦܩܘܿܢ ܠܲܥܒܼܵܕܼܵܐ ܒܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܒܐܸܫܟܵܪܹ̈ܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܘܲܢܥܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܡܘܿܢܵܐܝܼܬܼ ܕܢܸܚܘܿܢ ܒܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܘܚܵܘܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܠܲܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܕܲܬܼܗܲܠܸܟܼ ܒܗܵܢܵܐ ܕܲܪܒܵܐ.  ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܘܵܬܼܵܐ ܘܫܘܼܬܼܐܵܣܹ̈ܐ ܘܚܘܼ̈ܝܵܕܹܐ ܠܸܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܡܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܕܘܼܬܼܵܢܵܝܹܐ ܘܲܣܛܲܪ ܕܥܲܠ ܒܹܝܬܼ ܚܵܘܪܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܫܟܼܝܼܚܝܼܢ، ܠܗܲܠ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܕܲܢܚܝܼܪܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܚܵܙܹܝܢ ܠܡܹܐܡܲܪ ܡܲܨܝܵܐ.
                                             ܘܩܵܘܵܐ ܚܠܝܼܡ: ܠܕܼܝܼܠܵܟܼ ܣܵܡܝܼ ܚܪܝܼܪܝܼ15
الاخ قشو المحترم:
 قصيدتي (غريب في وطني) نشرتها كاملة على صفحات عنكاوا كوم في نتاجات بالسريانية (الرابط)  وانت كالعادة كتبت ردا عليها هناك يعني انك على الاقل قرأت القصيدة فلماذا يا أخي تعود نشرها بهذة الصيغة المشوهة والمخجلة وتستهين وتتلاعب بكتابات الآخرين. لقد افرغت القصيدة من صادق معانيها وحقيق مراميها بتعابير وكلمات غريبة لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد الى القصيدة. ارجوك اعد كتابة القصيدة بالصورة التي تليق بها وبناقل له ذوق ومعرفة أو احذف ردك الركيك هذا.     
مع تحياتي سامي حريري.   
http://www.ankawa.com/index.php/ankawaforum/index.php?topic=744810.0


صفحات: [1]