المحرر موضوع: ܬܫܥܝܬܢ ܚܕܬܐ  (زيارة 2749 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل صبري يعقوب إيشو

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 110
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܬܫܥܝܬܢ ܚܕܬܐ
« في: 08:09 15/11/2005 »

ܬܫܥܝܬܢ ܚܕܬܐ
ܟܬܝܒܼܬܐ ܒܝܕ: ܐ. ܓܪܝܓܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܕܦܥܘܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܓ̮ܘܪܓ̮ܝܐ .
ܡܬܘܪܓܡܬܐ ܒܝܕ : ܠܠـــــܐ ܬܡܪܙ ـ ܐܝܪܢ ـ 1966

ܠܐ ܪܒܐ ܡܢ ܓ̮ܠܕܐ ܓܘ ܣܗܡܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܦܥܘܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܓ̮ܘܪܓ̮ܣܬܐܢ ، ܡܩܘܒܠܗܘܢ ܚܕܐ ܟܬܝܒܼܬܐ ܜܒܼܝܥܬܐ ܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓ̮ܝܪܡܢܝܐ ܝܕܥܢ̈ܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ، ܐܝܢܝ ܕܓܘܗܿ ܗܩܘܝ̈ܐ ܝܢܐ ܒܘܬ ܡܘܫܚ̈ܬܐ (ܫܥܪ̈ܐ ) ܕܕܘܝܕ ܐܠܝܐܢ ܕܝܠܗ ܚܕ̄ ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ..                                                   
ܪܒܝ ܕܘܝܕ ܚܕ̄ ܝܕܥܢܐ ܪܒܐ ܨܦܝ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܘܗܝ ܝܠܗ ، ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ ܣܦܪܝܐ ܣܘܕܝܐ ܐܬܘܪܝܐ .ܡܫܘܚܬܗ ܡܐܡ ܫܐܠܘ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗܿ ܜܒܼܝܥܬܐ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܦܠܫܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܩܕ̄ܡܝܐ ܓܘ ܡܘܣܩܘܦܿ..ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1962 ܦܝܫܬܐ ܝܠܗܿ ܬܢܝܬܐ ܜܒܼܥܬܘܗܿ ܒܓܘ ܓ̮ܝܪܡܐܢ ܡܥܪܒܼܝܬܐ (ܒܗܿܝ ܥܕܢܐ ) ܒܝܕ ܚܕ̄ ܝܕܘܥܬܢܐ ܓ̮ܝܪܡܢܝܐ ܝܘܟܢܣܘܢ ܦܿܪܝܕܪܝܟ ܥܡ ܚܒܼܪܗ ܐܡܝܪܟܝܐ ܠܥܐܙܪܘܣ. ܗܕܟܼܐ ܒܟܬܒܼܐ ܝܠܗ ܦܿܪܝܕܪܝܟ ܒܘܬ ܫܥܪ̈ܐ ܕܪܒܝ ܕܘܝܕ ܐܝܠܝܐ (ܡܐܡ ܫܐܠܘ ) .ܪܒܐ ܫܦܝܪܐ ܘܫܪܝܪܐ ܒܓܪܫܐ ܝܠܗ ܪܒܝ ܕܘܝܕ ܠܫܟܠܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܥܡܪ̈ܢܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܓܘ ܜܘܪ̈ܢܐ ܥܣܩ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ .ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܝܠܗܿ ܪܒܐ ܡܥܓ̮ܒܢܬܐ ܩܬܢ ..               
ܡܠܦܢܐ ܐܡܝܪܟܝܐ ܠܥܐܙܪܘܣ ܝܘܪܐ ܗܕܟܼܐ ܒܟܬܒܼܐ ܝܠܗ ܩܐ ܝܘܣܦ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܒܐ̄ܡܪܐ : ( ܕܘܝܕ ܐܠܝܐܢ ܫܘܒܼܗܪܐ ܝܠܗ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ . ܡܫܘܚܬܗ ܡܐܡ ܫܐܠܘ ܝܠܗܿ ܗܿܝ ܟܬܝܒܼܬܐ ܒܫ ܫܦܝܪܬܐ ܕܗܐ ܠܗܐܕܝܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗܿ ܜܒܼܝܥܬܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܕܝܐ ، ܟܬܒܼ̈ܗ ܡܫܘܝ̈ܐ ܝܢܐ ܥܡ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܓ̮ܘܪܓ̮ܣܬܐܢ ܕܓܘ ܪܘܣܝܐ (ܒܗܿܘ ܙܒܼܢܐ ) ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܐܝ̄ܟܼ ܒܝܬܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܬܡܐ ܟܐ ܓ̮ܡܥܝ ܥܡ ܟܬܝܒܼ̈ܬܝܗܝ ܒܘܬ ܚܝ̈ܐ ܕܕܥܒܼܪ ܘܕܩܐܡ .. ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܥܒܼܘܕ̈ܐ ܕܐܗܐ ܦܥܘܐ ܝܘܣܦ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܬܝܒܼܗܿ ܝܠܗ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܪܒܐ ܡܢ ܟܬܝܒܼ̈ܬܐ ܗܘܝ̈ܐ ܝܢܐ ܚܕ̄ ܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܝܠܝܦ̈ܐ ܥܠܝܡ̈ܐ ܓܘ ܒܘܨܝ̈ܝܗܝ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܟܬܒܼܐ ܕܩܣ̈ܬܐ ܡܓܚܟܢ̈ܐ ܘܡܬܘܪܓܡܐ ܝܠܗ ܡܢ ܠܫܢܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘܐܕܪܒܝܓ̮ܐܢ ܘܕܓ̮ܘܪܓ̮ܝܐ ܠܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ . ܐܗܐ ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܟܐ ܩܒܠ ܟܬܒܼܝ̈ܬܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ، ܗܕܟܼܐ ܡܩܘܒܠܐ ܝܠܗ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܓܘܠܝܐܕ ܐܝܢܝ ܕܗܩܘܝܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܚܝܠܐ ܕܦܠܫ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܝܬܠܗ ܪܒܐ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܙܡܝܪ̈ܐ ܒܝܕ ܥܠܝܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝــــــــــــــܐ ....                           

ܡܫܘܕܪܐ :ܒܝܕ ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ