المحرر موضوع: نــبــذة عــن الاب خــوشــابــا شــلــيـمــون كــاهـــن كنـــــيـســـة مـــار يـــوســب فـــــي اريـــزونـــا ؟‬  (زيارة 3884 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل قشو ابراهيم

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1673
  • مشاهدة الملف الشخصي
موضوع : نــبــذة عــن الاب خــوشــابــا شــلــيـمــون كــاهـــن كنـــــيـســـة مـــار يـــوســب فـــــي اريـــزونـــا ؟‬غير متصل Eddie Beth Benyamin

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1589
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4149
  • مشاهدة الملف الشخصي
                                       ܞ
ܡܘܚܒܐ ܪܒܝ ܐܕܝ ܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܟܬܒܐ ܘܡܕܪܫܬܐ ܕܤܦܪܝܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܦܫܩܢܐ ܘܓܠܢܝܐ ܕܟܠܢܐܝܬ ܗܘܝܬܘܢ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܩܐ ܕܐܬܐ ܐܩܦܬܘܟܘܢ ܕܩܪܢܐ ܐܠܗܐ ܡܒܪܟ ܠܘܟܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܓܘ ܫܘܘܫܛܐ ܡܢܬܝܬܐ ܐܡܝܢ :ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ ܀ 

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4149
  • مشاهدة الملف الشخصي
                                  ܞ
ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܒܬܒܝܠ ܀ ܒܪܟܡܪܝ ܒܘܼܩܵܪܲܢ ܥܲܠܡܵܝܹܐ ܗܸܕܵܡܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܠܹܗ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܐܵܢܵܐ ܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ ܠܸܐܝܘܲܚ ܒܸܕܥܵܝܵܐ ܡܩܲܠܤܹܐ ܟܲܗܢܹܐ ܕܟܹܐ ܚܲܕ̄ ܝܲܪܚܵܐ ܓܵܘ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘܿܢ ܗܵܩܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܦܸܣܵܣܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܐܲܬܪܵܐ ܕܒܲܥܝܝܼ ܕܐܵܙܠ̄ܝܼ ܚܲܕ̄ ܝܲܪܚܵܐ ܩܵܐ ܚܸܕܵܪܵܐ : ܐܝܼܢܵܐ ܠܐܲܟܼܵܐ ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܐܝܼܠܹܗ ܗܲܠ ܐܵܗܵܐ ܤܵܦܵܪܬܵܐ ܕܟܲܗܢܹܐ ܡܩܲܠܤܹܐ ܙܘܼܙܵܢܵܐܝܼܬ ܐܝܼܠܵܗ ܠܚܸܫ̄ܒܘܿܢܵܐ ܕܓܵܢܵܗܝ ܡܼܢ ܙܘܼܙܹܐ ܕܐܲܦܤܘܿܢܬܵܐ ܕܓܵܢܵܗܝ ܝܲܪܚܲܢܵܐܝܼܬ  ܕܟܹܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܦܸܪܵܥܹܐܠܹܗ ܩܵܬܵܗܝ ܝܲܢ ܙܘܼܙܹܐ ܟܹܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܒܸܫܩܵܠܹܐܠܵܗ ܒܥܒܼܵܕܵܐ ܣܵܦܵܪܵܗܝ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܗܵܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܒܲܥܝܝܼ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܝܼܬܠܲܢ ܤܲܒܼܪܵܐ ܩܲܕ ܝܲܕܥܲܚ ܠܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܓܵܘ ܡܲܪܥܝܵܬܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܒܵܤܝܼܡܹܐ ܪܵܒܵܐ ܚܘܒܝ ܘܐܝܩܪܝ ܩܬܘܟܘܢ ܐܡܹܝܢ : ܩܲܫܘܿ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ ܀ 

متصل قشو ابراهيم نيروا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 4149
  • مشاهدة الملف الشخصي
                                            ܞ
ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܒܬܒܝܠ ܀
ܟܢܘܫܝܐ ܤܘܢܗܕܝܩܝܐ ܬܪܝܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܦܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܘܩܛܝܪܐ ܒܤܝܩܘܡܐ 13 ܗܠ 18- 2019 ܓܘ ܐܪܒܥ ܐܝܠܘ ܬܚܘܬ ܪܫܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ ܟܘܡܪܐ ܪܒܐ ܢܛܪ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܚܝܐ ܕܣܠܝܩ ܘܩܛܝܤܦܘܢ ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܬܠܝܬܝܐ ܨܠܝܒܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܒܗܬܢ ܒܪܘܚܐ ܥܠܠܢܐ ܚܤܝܐ ܀
ܗܕܟܐ ܕܐܝܟ ܥܠܡܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܒܤܦܪܚ ܗܘܐ ܕܗܘܐܗܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܝܢ ܡܫܢܝܬܐ ܕܟܗܢܹܐ ܡܩܠܣܹܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܐܚܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܡܐܝܟ ܕܟܐ ܥܒܕܠܐ ܚܤܝܘܬܗ ܐܦܤܩܘܦܐ ܡܘܚܒܐ ܘܤܘܓܘܠ ܡܪܝ ܐܒܐ ܪܘܒܝܠ ܢܛܪ ܐܪܙܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܤܘܢܗܕܝܩܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܀
ܗܕܟܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܚܢܢ ܥܠܡܝܐ ܗܕܡܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܟܗܢܐ ܕܪܒܐ ܦܝܫܐܠܗ ܓܘ ܚܕ ܡܪܥܝܬܐ ܪܒܐ ܠܐ ܪܗܬܘܬܐ ܐܝܬ ܓܘ ܕܗܝ ܡܪܥܝܬܐ ܒܬܪ ܚܕܟܡܐ ܟܗܢܹܐ ܐܚܟܝ ܗܕܟܐ ܟܗܢܐܕܟܐ ܒܫܩܠܐܠܗ ܪܬܒ ܐܘܦܣܘܢܬܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܓܪܓ ܟܠ 3 ܫܢܐ ܦܐܫ ܡܫܘܢܝܐ ܠܚܕܐ ܡܪܥܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܩܕ ܗܕܡܐ ܡܗܘܢܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܡܨܝ ܦܠܚܝ ܓܘ ܟܪܡܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܝ ܡܪܥܝܬܐ ܕܟܐ ܐܝܠܗ ܬܒܥܐ ܐܠܗ܀
ܗܕܟܐ ܕܟܗܢܐ ܕܪܒܐ ܦܝܫܐܠܗ ܠܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܒܕܒܩܐܠܗ ܩܐ ܓܢܗ ܚܕܟܡܐ ܚܒܪܢܐ ܒܐܝܕܗ ܩܕ ܐܢܝ ܚܒܪܢܐ ܕܝܐ ܟܠ ܡܢܕܝ ܒܨܦܝܘܬܐ ܒܘܬ ܕܝܐ ܟܐ ܡܡܛܝ ܠܐܦܤܩܘܦܐ ܕܐܝܠܗ ܡܫܬܐܠܢܐ ܐܠܗ ܐܢܝ ܡܗܘܡܢܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܡܨܝ ܗܝܟ ܡܢܕܝ ܠܡܗܡܙܘܡܐ ܤܒܒ ܚܤܝܘܬܗ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܠܐ ܗܡܢ ܠܐܢܝ ܡܗܘܡܢܐ ܐܚܟܝ ܗܡܘܢܐܠܗ ܠܚܒܪܢܐ ܕܟܗܢܐ ܀
ܘܡܢܕܝ ܐܚܪܢܐ ܩܐ ܥܕܢܬܐ ܐܚܪܢܐ ܐܡܝܢ: ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ ܀